Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 120

O cîntare a treptelor.

1. Către Domnul strig în strîmtorarea mea,

şi El m-ascultă.

2. Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă,

de limba înşelătoare!

3. Ce-ţi dă El ţie, ce-ţi aduce El ţie, limbă înşelătoare!

4. Săgeţi ascuţite de războinic,

cu cărbuni aprinşi de ieniper.

5. Vai de mine că locuiesc la Meşec, că locuiesc în corturile Chedarului!

6. Destul mi-a locuit sufletul lîngă cei ce urăsc pacea.

7. Eu sînt pentru pace;

dar deîndată ce vorbesc eu, ei sînt pentru război.