Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 117

1. Lăudaţi pe Domnul, toate neamurile,

lăudaţi-L, toate popoarele!

2. Căci mare este bunătatea Lui faţă de noi,

şi credincioşia Lui ţine în veci.

Lăudaţi pe Domnul!