Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 116

1. Iubesc pe Domnul, căci El aude

glasul meu, cererile mele.

2. Da, El Şi-a plecat urechea spre mine,

de aceea-L voi chema toată viaţa mea.

3. Mă înfăşuraseră legăturile morţii,

şi m-apucaseră sudorile mormîntului;

eram pradă necazului şi durerii.

4. Dar am chemat Numele Domnului, şi am zis:

„Doamne, mîntuieşte-mi sufletul.“

5. Domnul este milostiv şi drept,

şi Dumnezeul nostru este plin de îndurare.

6. Domnul păzeşte pe cei fără răutate:

eram nenorocit de tot, dar El m-a mîntuit.

7. Întoarce-te, suflete, la odihna ta,

căci Domnul ţi-a făcut bine.

8. Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul dela moarte,

ochii din lacrămi, şi picioarele de cădere.

9. Voi umbla înaintea Domnului,

pe pămîntul celor vii.

10. Aveam dreptate cînd ziceam:

„Sînt foarte nenorocit!“

11. În neliniştea mea, ziceam:

„Orice om este înşelător.“

12. Cum voi răsplăti Domnului

toate binefacerile Lui faţă de mine?

13. Voi înălţa paharul izbăvirilor,

şi voi chema Numele Domnului;

14. îmi voi împlini juruinţele făcute Domnului,

în faţa întregului Său popor.

15. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiţi de El.

16. Ascultă-mă, Doamne, căci sînt robul Tău:

robul Tău, fiul roabei Tale,

şi Tu mi-ai desfăcut legăturile.

17. Îţi voi aduce o jertfă de mulţămire,

şi voi chema Numele Domnului;

18. îmi voi împlini juruinţele făcute Domnului

în faţa întregului Său popor,

19. în curţile Casei Domnului,

în mijlocul tău, Ierusalime!

Lăudaţi pe Domnul!