Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 113

1. Lăudaţi pe Domnul!

Robii Domnului lăudaţi,

lăudaţi Numele Domnului!

2. Fie Numele Domnului binecuvîntat,

deacum şi pînă în veac!

3. Dela răsăritul soarelui pînă la apusul lui,

fie Numele Domnului lăudat.

4. Domnul este înălţat mai pe sus de toate neamurile,

slava Lui este mai pesus de ceruri.

5. Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru,

care locuieşte atît de sus?

6. El îşi pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri şi pe pămînt.

7. El ridică pe sărac din ţărînă,

înalţă pe cel lipsit din gunoi.

8. ca să-i facă să şadă împreună cu cei mari:

cu mai marii poporului Său.

9. El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei.

Lăudaţi pe Domnul!