Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 112

1. Lăudaţi pe Domnul!

Ferice de omul care se teme de Domnul,

şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui!

2. Sămînţa lui va fi puternică pe pămînt;

neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvîntat.

3. El are în casă bogăţie şi belşug, şi neprihănirea lui dăinuieşte în veci.

4. Celui fără prihană îi răsare o lumină în întunerec,

El este milostiv, îndurător şi drept.

5. Ce bine-i merge omului care face milă şi împrumută pe altul,

şi care îşi rînduieşte faptele după dreptate!

6. Căci el nu se clatină niciodată; pomenirea celui neprihănit ţine în veci.

7. El nu se teme de veşti rele,

ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul.

8. Inima îi este mîngîiată, n-are nicio teamă, pînă ce îşi vede împlinită dorinţa faţă de protivnicii lui.

9. El este darnic, dă celor lipsiţi;

milostenia lui ţine în veci;

capul i se înalţă cu slavă.

10. Cel rău vede lucrul acesta, şi se mînie,

scrîşneşte din dinţi şi se topeşte.

Poftele celor răi rămîn neîmplinite.