Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 111

1. Lăudaţi pe Domnul!

Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea,

în tovărăşia oamenilor fără prihană şi în adunare.

2. Mari sînt lucrările Domnului,

cercetate de toţi ceice le iubesc.

3. Strălucire şi măreţie este lucrarea Lui,

şi dreptatea Lui ţine în veci.

4. El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui,

Domnul este îndurător şi milostiv.

5. El a dat hrană celor ce se tem de El;

El Îşi aduce pururea aminte de legămîntul Lui.

6. El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui,

căci le-a dat moştenirea neamurilor.

7. Lucrările mînilor Lui sînt credincioşie şi dreptate;

toate poruncile Lui sînt adevărate,

8. întărite pentru vecinicie,

făcute cu credincioşie şi neprihănire.

9. A trimes poporului Său izbăvirea,

a aşezat legămîntul Său în veci;

Numele Lui este sfînt şi înfricoşat.

10. Frica Domnului este începutul înţelepciunii;

toţi cei ce o păzesc, au o minte sănătoasă,

şi slava Lui ţine în veci.