Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 110

Un psalm al lui David.

1. Domnul a zis Domnului meu: „Şezi la dreapta Mea,

pînă voi pune pe vrăjmaşii Tăi supt picioarele Tale.“ -

2. Domnul va întinde din Sion toiagul de cîrmuire al puterii Tale, zicînd:

„Stăpîneşte în mijlocul vrăjmaşilor Tăi!“

3. Poporul Tău este plin de înflăcărare, cînd Îţi aduni oştirea;

cu podoabe sfinte, ca din sînul zorilor,

vine tineretul Tău la Tine, ca roua.

4. Domnul a jurat, şi nu-I va părea rău:

„Tu eşti preot în veac,

în felul lui Melhisedec.“ -

5. Domnul, dela dreapta Ta,

zdrobeşte pe împăraţi în ziua mîniei Lui.

6. El face dreptate printre neamuri:

totul este plin de trupuri moarte;

El zdrobeşte capete pe toată întinderea ţării.

7. El bea din pîrîu în timpul mersului:

de aceea Îşi înalţă capul.