Psalmii

Cartea a patra

Psalmul 101

Un psalm al lui David.

1. Voi cînta bunătatea şi dreptatea;

Ţie, Doamne, Îţi voi cînta.

2. Mă voi purta cu înţelepciune pe o cale neprihănită. -

Cînd vei veni la mine? -

Voi umbla cu inima fără prihană,

în mijlocul casei mele.

3. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei;

urăsc purtarea păcătoşilor;

ea nu se va lipi de mine.

4. Inima stricată se va depărta de mine;

nu vreau să cunosc pe cel rău.

5. Pe cel ce cleveteşte în ascuns pe aproapele său, îl voi nimici;

pe cel cu priviri trufaşe şi cu inima îngîmfată, nu-l voi suferi.

6. Voi avea ochii îndreptaţi asupra credincioşilor din ţară, ca să locuiască lîngă mine;

cel ce umblă pe o cale fără prihană acela îmi va sluji.

7. Cel ce se dedă la înşelăciune nu va locui în casa mea;

cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea.

8. În fiecare dimineaţă voi nimici pe toţi cei răi din ţară,

ca să stîrpesc din cetatea Domnului pe toţi ceice săvîrşesc nelegiuirea.