Psalmii

Cartea întîia

Psalmul 4

Către mai marele cîntăreţilor. De cîntat pe instrumente cu coarde. Un psalm al lui David.

1. Răspunde-mi, cînd strig, Dumnezeul neprihănirii mele:

scoate-mă la loc larg, cînd sînt la strîmtoare!

Ai milă, de mine, ascultă-mi rugăciunea!

2. Fiii oamenilor, pînă cînd va fi batjocorită slava mea?

Pînă cînd veţi iubi deşertăciunea, şi veţi umbla după minciuni?

3. Să ştiţi că Domnul Şi-a ales un om pe care-l iubeşte:

Domnul aude cînd strig către El.

4. Cutremuraţi-vă, şi nu păcătuiţi!

Spuneţi lucrul acesta în inimile voastre cînd staţi în pat: apoi tăceţi.

5. Aduceţi jertfe neprihănite,

şi încredeţi-vă în Domnul.

6. Mulţi zic: „Cine ne va arăta fericirea?“

Eu însă zic: „Fă să răsară peste noi lumina Feţei Tale, Doamne!“

7. Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea, decît au ei

cînd li se înmulţeşte rodul grîului şi al vinului.

8. Eu mă culc şi adorm în pace,

căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte deplină în locuinţa mea.