Isaia

Capitolul 1

Răzvrătire şi pedeapsă

1. Viziunea* lui IsaiaSalvarea lui Yah sau Yah este Salvator, fiul lui Amoţ, despre Iuda* şi Ierusalim, pe care a văzut-o în zilele lui Ozia*, Iotam, Ahaz şi Ezechia, împăraţi ai lui Iuda.

2. Auziţi*, ceruri, şi pleacă urechea, pământule, pentru că Domnul a vorbit: „Am hrănit şi am crescut fii* şi ei s-au răzvrătit* împotriva Mea.

3. Boul îşi cunoaşte* stăpânul, şi măgarul cunoaşte ieslea stăpânului său: dar Israel nu cunoaşte*; poporul Meu nu are inteligenţă*“.

4. Oh, naţiune păcătoasă, popor plinLit. „greu“ de nelegiuire, sămânţă* de răufăcători, fii stricaţi! L-au părăsit pe Domnul, L-au dispreţuit pe Sfântul lui Israel, I-au întors spatele.

5. De ce să mai fiţi loviţi*? Veţi spori în răzvrătire! Tot capul este bolnav* şi toată inima slăbită.

6. Din talpa piciorului până în creştet, nimic nu-i sănătos în el; răni şi vânătăi şi bube deschise: necurăţate*, nici legate, nici alinate cu untdelemn.

7. Ţara* voastră este pustiită, cetăţile voastre sunt arse cu foc; pământul vostru vi-l mănâncă străinii înaintea ochilor voştri şi este pustiit, ca răsturnat de străini.

8. Şi fiica Sionului a rămas ca o colibă* în vie, ca un acoperişCovergă într un câmp de castraveţi, ca o cetate* asediată.

9. Dacă nu ne-ar fi lăsat* Domnul oştirilor o foarte mică rămăşiţă*, am fi fost ca Sodoma*, ne am fi asemănat cu Gomora.

Nu jertfe şi sărbători

10. ✡ Ascultaţi cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei*! Plecaţi urechea la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei!

11. „Ce-Mi trebuie mulţimea jertfelor* voastre?“ zice Domnul; „Sunt sătul de arderile-de-tot de berbeci şi de grăsimea vitelor îngrăşate şi nu-Mi place sângele taurilor şi al mieilor şi al ţapilor.

12. Când veniţi să vă arătaţi* înaintea feţei Mele, cine a cerut aceasta din mâna voastră, ca să călcaţi curţile Mele?

13. Nu mai aduceţi daruri deşarte. Tămâia* Îmi este o urâciune, luna nouă* şi sabatul, chemarea adunărilor*. Nu pot suferi* nelegiuireaSau „falsitatea“ şi adunarea de sărbătoare.

14. Sufletul Meu urăşte lunile* voastre noi şi sărbătorile* voastre. Îmi sunt o povară. Am obosit* purtându-le.

15. Şi când vă veţi întinde* mâinile, Îmi voi ascunde* ochii de voi; chiar dacă vă veţi înmulţi rugăciunile, nu voi asculta*: mâinile* voastre sunt pline de sânge.

Îndemn la pocăinţă

16. ✡ Spălaţi-vă*, curăţiţi-vă; depărtaţi răutatea faptelor voastre dinaintea ochilor Mei; încetaţi* să faceţi rău!

17. Învăţaţi-vă să faceţi bine; căutaţi* judecata dreaptă, faceţi bucurie celui asupritSau „călăuziţi pe cel asuprit“, judecaţi* drept pe orfan, apăraţi pe văduvă!

18. ✡ Veniţi dar să ne judecăm*“, zice Domnul. „Dacă vor fi păcatele voastre cum* este cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; dacă vor fi roşii ca stacojiul, se vor face ca lâna.

19. Dacă* veţi avea bunăvoinţă şi veţi asculta, veţi mânca* bunătăţile ţăriiLit. „bunul ţării“;

20. dar, dacă veţi refuza şi vă veţi răzvrăti, veţi fi mâncaţi* de sabie“; pentru că gura* Domnului a vorbit.

21. ✡ Cum a ajuns o curvă* cetatea cea credincioasă! Era plină de judecată, dreptatea locuia în ea, iar acum locuiesc ucigaşii.

22. Argintul tău s-a făcut* zgură, vinul tău este amestecat cu apă;

23. conducătorii* tăi sunt răzvrătiţi şi tovarăşi ai hoţilor; fiecare iubeşte* mita şi umblă după răsplătiri. Nu judecă* drept pe orfan şi cauza văduvei nu ajunge până la ei.

24. ✡ De aceea ziceUn cuvânt care introduce o profeţie Domnul Dumnezeul oştirilorEbr. „Adon Yahve Ţebaot“ – vezi 48.2, Puternicul* lui Israel: „Ah, Mă voi uşura de potrivnicii Mei şi Mă voi răzbuna* pe vrăjmaşii Mei.

25. Şi-Mi voi întoarce mâna împotriva ta şi-ţi voi curăţi zgura* ca şi cu leşieSau „cu desăvârşire“, şi-ţi voi îndepărta tot plumbulTot ce este amestec în minereul de argint.

26. Şi-i voi aşeza din nou pe judecătorii tăi ca* mai înainte şi pe sfetnicii tăi ca la început. După aceea te vei numi «Cetatea dreptăţii», «Oraş* credincios»“.

27. Sionul va fi răscumpărat* prinSau „cu“ judecată, şi cei ai lui care se întorcSau „se pocăiesc“, prin dreptate.

28. Dar nimicirea* va fi a celor răzvrătiţi şi a păcătoşilor laolaltă, şi cei care-L părăsesc pe Domnul vor pieri.

29. Pentru că se vor ruşina de terebinţiiSau „stejarii“* pe care i-aţi dorit; şi veţi roşi de grădinile* pe care le aţi ales;

30. pentru că veţi fi ca un terebintSau „ca un ulm“ a cărui frunză se veştejeşte* şi ca o grădină care n-are apă.

31. Şi cel tare* va fi ca un câlţ şi lucrarea lui ca o scânteie, şi amândoi vor arde împreună şi nimeni nu-i va stinge*.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)