Isaia

Capitolul 20

Profeţie împotriva Egiptului şi Etiopiei

1. ✸ În anul când* a venit TartanProbabil titlul generalului asirian în Asdod, când l-a trimis Sargon, împăratul Asiriei, şi a luptat împotriva Asdodului şi l-a luat,

2. în timpul acela Domnul a vorbit prin Isaia, fiul lui Amoţ, zicând: „Du-te şi dezleagă-ţi sacul de la coapse* şi scoate-ţi sandaua din picior“. Şi el a făcut aşa, umblând* gol şi desculţ.

3. Şi Domnul a zis: „Cum a umblat robul Meu Isaia gol şi desculţ, trei ani, drept* semn şi minune cu privire la Egipt şi cu privire la EtiopiaEbr. „Cuş“,

4. aşa îi va duce împăratul* Asiriei pe cei captivi ai Egiptului şi pe cei deportaţi ai Etiopiei, tineri şi bătrâni, goi şi desculţi, şi* cu şezutul descoperit, spre ruşinea Egiptului.

5. Şi se vor înspăimânta* şi se vor ruşina de Etiopia, încrederea lor, şi de Egipt, mândria* lor“.

6. Şi locuitorii ţărmuluiReferitor la Canaan acestuia vor zice în ziua aceea: „Iată, aceasta este încrederea noastră spre care am fugit după ajutor, ca să fim salvaţi de împăratul Asiriei; şi noi, cum* vom scăpa?“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)