Isaia

Capitolul 35

Starea strălucită a celor răscumpăraţi

1. Pustiul şi ţara uscată se vor bucura, şi pustietatea se va veseli* şi va înflori ca trandafirulSau „narcisa“.

2. Va înflori din belşug* şi se va bucura, da, cu bucurie* şi strigăt; i se va da gloria* Libanului, măreţia Carmelului* şi a Saronului. Vor vedea gloria Domnului, măreţia Dumnezeului nostru.

3. Întăriţi mâinile* slăbite şi îndreptaţi genunchii care se clatină!

4. Spuneţi celor slabi de inimă: „Fiţi tari, nu vă temeţi! Iată Dumnezeul vostru! Vine răzbunarea, răsplătirea lui Dumnezeu! El* va veni şi vă va salva“.

5. ✡ Atunci ochii* orbilor se vor deschide şi urechile* surzilor se vor destupa.

6. Atunci şchiopul* va sări ca un cerb şi limba mutului* va cânta; pentru că vor ţâşni* ape în pustiu şi râuri în pustietate.

7. Şi nisipul lucitorSau „mirajul“, când pustiul arzător pare a fi acoperit de ape se va preface în baltă, şi pământul însetat în izvoare* de apă; în locuinţa* şacalilor, unde se culcă ei, va fi iarbă cuSau „o curte pentru“ trestii şi papurăSau „papirus“.

8. Şi acolo va fi un drum larg şi o cale* şi ea se va numi Calea Sfinţeniei. Cel necurat* nu va trece pe ea, ci va fi pentru cei sfinţi; cei care merg pe calea aceasta, chiar nebuni, nu se vor rătăci.

9. Nici un leu* nu va fi acolo, nici o fiară răpitoare nu se va sui pe ea, nici nu se va afla acolo, ci cei răscumpăraţi* vor umbla pe ea.

10. Şi cei răscumpăraţi ai Domnului se vor întoarce şi vor veni cu cântări de bucurie în Sion; şi o bucurie eternă le va încununa capul; veselia şi bucuria îi vor ajunge din urmă, iar durerea* şi suspinul vor fugi.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)