Isaia

Capitolul 19

Profeţie împotriva Egiptului

1. ✸ Profeţia despre Egipt*. Iată, Domnul călăreşte* pe un nor iute şi vine în Egipt. Şi idolii* Egiptului se clatină înaintea Lui şi inima* Egiptului se topeşte înăuntrul lui.

2. „Şi-i voi stârni* pe egipteni împotriva egiptenilor, şi se vor bate, fiecare împotriva fratelui său şi fiecare împotriva aproapelui său: cetate cu cetate, împărăţie cu împărăţie.

3. Şi duhul Egiptului va pieri înăuntrul lui şi-i voi înghiţi planul; şi îi vor căuta* pe idoli şi pe vrăjitori şi pe cei care cheamă duhurile morţilor şi pe ghicitori.

4. Şi-i voi da pe egipteni în mâna unui stăpân* nemilos şi un împărat aspru va împărăţi peste ei“, zice Domnul Dumnezeul oştirilor.

5. ✡ Şi apele* vor seca din mareAici Nil şi râul va pieri şi se va usca;

6. şi râurile vor mirosi urât şi canalele* EgiptuluiEbr. „Maţor“, partea fortificată din nord-estul Egiptului se vor deşerta şi se vor usca, trestia şi papura se vor veşteji.

7. Livezile de lângă Nil, de pe malurile Nilului, şi orice este semănat lângă* Nil se va usca, se va spulbera şi nu va mai fi.

8. Şi pescarii* se vor jeli, toţi cei care aruncă undiţa în Nil vor plânge şi cei care întind plase pe suprafaţa apelor vor lâncezi.

9. Şi cei care lucrează inul pieptănat şi cei care ţes* bumbac vor fi daţi de ruşine.

10. Şi stâlpii săi vor fi sfărâmaţi, toţi lucrătorii cu plată vor fi cu sufletul întristat.

11. ✡ Au ajuns nebuni de tot mai marii ŢoanuluiTanis*, sfătuitorii înţelepţi ai lui Faraon; sfatul lor s-a prostit. Cum îi spuneţi voi lui Faraon: „Eu sunt fiul înţelepţilor*, fiul vechilor împăraţi?“

12. Unde* sunt deci înţelepţii tăi? Să-ţi spună ei acum şi să te facă să ştii ce a hotărât* Domnul oştirilor asupra Egiptului!

13. Mai-marii Ţoanului au înnebunit, mai-marii* NofuluiMemfis s-au înşelat şi cei care sunt pietrele din unghi ale seminţiilor lui au dus în rătăcire Egiptul.

14. Domnul a turnat înăuntrul lui un duh de ameţeală*; şi au dus în rătăcire Egiptul în fiecare faptă a lui, cum se clatinăLit. „se rătăceşte“ un om beat în vărsătura lui.

15. Şi nu va fi nici o lucrare pentru Egipt, pe care s-o poată face capul* sau coada, ramura de palmier sau papura.

Unirea Egiptului cu Asiria şi cu Israel

16. În ziua aceea, Egiptul va fi ca* femeile şi va tremura şi se va teme de mişcarea mâinii Domnului oştirilor, pe care* o mişcă asupra lui.

17. Şi ţara lui Iuda va fi o spaimă pentru Egipt. Oricui i se va vorbi de ea se va înfricoşa din cauza planului* Domnului oştirilor pe care l-a rânduit împotriva lui.

18. În ziua aceea vor fi cinci cetăţi în ţara Egiptului, care vor vorbi* limba Canaanului şi vor jura* pe Domnul oştirilor. Una se va numi: Cetatea HeresuluiCetatea distrugerii sau Cetatea soarelui, probabil Heliopolis.

19. În ziua aceea, va fi un altar* pentru Domnul în mijlocul ţării Egiptului şi un stâlp* la hotarul lui, pentru Domnul.

20. Şi va fi drept semn şi mărturie pentru Domnul oştirilor în ţara Egiptului. Pentru că ei vor striga către Domnul, din cauza asupritorilor, şi El le va trimite un salvator* şi un apărătorSau „o căpetenie“ care-i va elibera.

21. Şi Domnul Se va face cunoscut egiptenilor şi egiptenii Îl vor cunoaşte pe Domnul în ziua aceea; şi se vor închina cu jertfă* şi dar de mâncare şi vor face o promisiune Domnului şi o vor împlini.

22. Şi Domnul va lovi Egiptul; El va lovi şi va vindeca*. Şi ei se vor întoarce* la Domnul, şi El Se va lăsa înduplecat de ei şi-i va vindeca.

23. În ziua aceea va fi o cale* largă din Egipt în Asiria şi asirianul va veni în Egipt şi egipteanul în Asiria; şi Egiptul va sluji* împreună cu Asiria.

24. În ziua aceea Israel va fi al treilea, alături de Egipt şi de Asiria, o binecuvântare în mijlocul pământului,

25. pentru că Domnul oştirilor îi va binecuvânta, zicând: „Binecuvântat fie Egiptul*, poporul Meu, şi Asiria, lucrarea* mâinilor Mele, şi Israel, moştenirea Mea“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)