Isaia

Capitolul 31

Ajutorul zadarnic al egiptenilor

1. Vai de cei care coboară* în Egipt după ajutor şi se bizuie pe cai* şi se încred în care, pentru că sunt multe, şi în călăreţi, pentru că sunt foarte puternici, şi nu privesc* spre Sfântul lui Israel, nici nu-L caută pe Domnul.

2. Şi totuşi El este înţelept* şi aduce nenorocirea şi nu-Şi întoarce cuvintele*; şi Se ridică împotriva casei răufăcătorilor şi împotriva ajutorului lucrătorilor nelegiuirii.

3. Şi egiptenii sunt oameni*, iar nu Dumnezeu, şi caii* lor sunt carne, iar nu duh. Şi Domnul Îşi va întinde* mâna şi cel care ajută se va poticni şi cel ajutat va cădea şi amândoi vor pieri împreună.

4. ✡ Pentru că aşa mi-a zis Domnul: „După cum leul* sau puiul de leu răcneşte asupra prăzii sale, când s-au adunat împotriva lui o mulţime de păstori, nu se teme de glasul lor, nici nu se supune înaintea strigătuluiSau „mulţimii“ lor, tot aşa Domnul oştirilor va coborî să Se lupte* pe muntele Sion şi pe dealul lui.

5. Ca păsările* cu aripile întinse, aşa va acoperi Domnul oştirilor Ierusalimul; îl va acoperi* şi îl va salva, va trece peste el şi-l va scăpa“.

6. Întoarceţi-vă* la Acela de la care v-aţi abătutSau „faţă de care v-aţi răsculat“* atât de mult, fii ai lui Israel!

7. Pentru că, în ziua aceea, fiecare îşi va arunca* idolii de argint şi idolii de aur pe care vi i-au făcut mâinile voastre pentru* păcatSau „pe care vi i-au făcut mâinile voastre păcătoase“.

8. Şi Asiria va cădea* prin sabie, nu a unui om mare; şi sabia, nu a unui om de rând, o va sfâşia. Şi va fugi de sabie, iar tinerii ei vor fi supuşi tributuluiSau „îşi vor pierde curajul“.

9. „Şi, de teamă*, el va trece spre stânca luiSau „stânca lui va trece“ şi căpeteniile lui se vor înspăimânta înaintea steagului“, zice Domnul, al Cărui focLit. „a Cărui lumină“ este în Sion şi al Cărui cuptor este în Ierusalim.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)