Isaia

Capitolul 45

Cirus, unsul Domnului

1. Aşa zice Domnul către unsul Său, către Cirus*, a cărui dreaptă* am ţinut-o ca să supun* naţiunile înaintea lui; şi voi dezlega coapsele împăraţilor, ca să deschid uşileUşi cu două canaturi înaintea lui şi porţile să nu se închidă:

2. Eu voi merge înaintea ta şi voi netezi* locurile înalteSau „lucrurile înălţate“, voi sfărâma* uşile de aramă şi voi tăia în două zăvoarele de fier;

3. şi-ţi voi da comorile întunericului şi avuţiile ascunse ale locurilor tainice, ca să cunoşti* că Eu, Domnul, care te chem* pe nume, sunt Dumnezeul lui Israel.

4. Pentru Iacov*, robul Meu, şi pentru Israel, alesul Meu, te-am chemat pe numele tău, te-am numit cu drag, deşi tu nu Mă cunoşteai*.

5. Eu sunt* Domnul şi nu este altul! În afară de Mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins*, deşi tu nu Mă cunoşteai,

6. ca să ştie* cei de la răsăritul soarelui şi de la apus că nu este altul în afară de Mine. Eu sunt Domnul şi nu este altul,

7. Cel care întocmesc lumina* şi creez întunericul*, care fac paceaSau „prosperitatea“ şi creez nenorocirea*; Eu, Domnul, fac toate acestea.

8. ✡ Picuraţi* ceruri, de sus! Şi să reverse norii dreptate! Să se deschidă pământul şi să rodească mântuire şi, împreună cu ea, să răsară dreptateaSau „şi deodată să rodească mântuirea şi să răsară dreptatea“! Eu, Domnul, am creat aceasta.

9. ✡ Vai de cel care se ceartă cu Acela care l-a făcut! Un ciob între cioburile pământului! Va zice lutul* către cel care-l întocmeşte: „Ce faci?“ sau lucrarea ta către tine: „El n-are mâini“?

10. Vai de cel care zice tatălui său: „Ce naşti tu?“ sau femeii: „Ce ai născut?“

11. Aşa zice Domnul, Sfântul* lui Israel şi Cel care l-a făcut: „Întrebaţi-Mă* de cele viitoare, despre fiii* Mei, şi porunciţi-Mi cu privire la lucrarea* mâinilor Mele.

12. Eu am făcut* pământul şi l-am creat pe om pe el. Eu, chiar mâinile Mele au desfăşurat* cerurile şi Eu am poruncit întregii lor oştiri*.

13. Eu l-am ridicat în dreptate* şi voi face* toate căile lui drepte. El va reconstrui* cetatea Mea şi va da drumul captivilor Mei, nu pentru* preţ, nici pentru răsplatăSau „dar“, „mită““, zice Domnul oştirilor.

Domnul singurul Salvator

14. ✡ Aşa zice Domnul: „BogăţiaLit. „Munca“ Egiptului* şi marfa Etiopiei şi a sabeenilor, bărbaţi de statură înaltă, vor trece* la tine şi vor fi ale tale; ei vor merge după tine; vor trece în lanţuri* şi se vor pleca înaintea ta şi te vor implora, zicând: „Cu adevărat, în tine este Dumnezeu* şi nu este altul, nu este alt Dumnezeu!“

15. ✡ Cu adevărat, Tu eşti un Dumnezeu care Te ascunzi*, Dumnezeul lui Israel, Salvatorul!

16. Se vor ruşina şi vor fi umiliţi cu toţii, vor pleca ruşinaţi toţi făuritorii* de idoliLit. „de chipuri“.

17. Israel va fi salvat* de Domnul printr-o mântuire eternă. Nu vă veţi ruşina, nici nu veţi fi umiliţi, în vecii vecilor.

18. ✡ Pentru că aşa zice Domnul care a creat* cerurile, Dumnezeu Însuşi care a întocmit* pământul şi l-a făcut, El, care l-a întemeiat. Nu l-a creat pustiuCa în Geneza 1.2*, ci l-a întocmit ca să fie locuit: „Eu sunt Domnul şi nu* este altul!

19. Eu n-am vorbit în ascuns*, în vreun loc întunecos al pământului. N-am zis seminţei lui Iacov: «Căutaţi-Mă în zadar!» Eu, Domnul, spun* ce este drept, fac cunoscut ce este adevărat“.

20. ✡ „Adunaţi-vă şi veniţi! Apropiaţi-vă toţi, voi, cei care aţi scăpat cu viaţă dintre naţiuni! Nu au* cunoştinţă cei care poartă lemnul chipului lor cioplit şi se roagă unui dumnezeu care nu-i poate* salva.

21. Spuneţi şi aduceţi-i aproape; da, să se sfătuiască unii cu alţii. Cine a arătat aceasta din vechime? Cine a spus-o de demult? Nu Eu, Domnul? Nu este* alt Dumnezeu în afară de Mine: un Dumnezeu drept şi un Salvator; nu este altul în afară de Mine.

22. PriviţiSau „Întoarceţi-vă spre“ la Mine* şi veţi fi salvaţi, toate marginile pământului! Pentru că Eu sunt Dumnezeu şi nu este altul.

23. Pe Mine Însumi* am jurat, cuvântul a ieşit din gura Mea în dreptate şi nu se va întoarce: orice* genunchi se va pleca înaintea Mea, orice limbă va jura* pe Mine.

24. «Numai în Domnul», Mi se va zice, «amSau „Se va zice despre Mine: «Numai în Domnul este…»“ dreptateLit. „dreptăţi“* şi putere»“. La El vor veni; şi toţi* cei care se aprind împotriva Lui se vor ruşina.

25. În Domnul va fi îndreptăţită* şi se va glorifica* toată sămânţa lui Israel.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)