Isaia

Capitolul 47

Căderea Babilonului

1. „Coboară-te* şi şezi în ţărână, fecioară, fiică* a Babilonului! Şezi pe pământ, fără tron, fiică a caldeenilor! Pentru că nu te vei mai numi plăpândă şi gingaşă.

2. Ia* pietrele de moară şi macină făină! Ridică-ţi vălul, suflecă-ţi poalele! Dezgoleşte-ţi piciorul, treci râurile!

3. Goliciunea ta va fi descoperită*, da, ruşinea ta se va vedea. Mă voi răzbuna* şi nu voi cruţa pe nimeni“.

4. Răscumpărătorul nostru, Domnul oştirilor* este Numele Lui, Sfântul lui Israel.

5. ✡ „Şezi în tăcere* şi pleacă în întuneric, fiică a caldeenilor, pentru că nu te vei mai numi stăpâna* împărăţiilor.

6. M-am mâniat* pe poporul Meu, am pângărit moştenirea Mea şi i-am dat în mâna ta; tu nu le-ai arătat îndurare. Ai apăsat* foarte mult jugul tău asupra bătrânului

7. şi ai zis: «Voi fi stăpână* pentru totdeauna», încât nu ţi-ai pus acestea la inimă, nici nu ţi-ai amintit* de sfârşitul lor.

8. ✡ Acum însă ascultă aceasta, tu, cea dedată plăcerilor, care locuieşti fără grijă, care zici în inima ta: «Eu* sunt şi nu este alta în afară de mine. Nu voi rămâne văduvă şi nu voi cunoaşte* pierderea copiilor».

9. Dar amândouă* acestea vor veni asupra ta într-o* clipă, într-o singură zi: pierderea copiilor şi văduvia. Vor veni asupra ta în plinătatea lor, pentruSau „în ciuda“ mulţimea vrăjitoriilor* tale, pentruSau „în ciuda“ marele număr al descântecelor tale.

10. Pentru că te-ai încrezut* în răutatea ta, ziceai: «Nu mă vede nimeni*!» Înţelepciunea ta şi cunoştinţa ta te-au amăgit şi ai zis în inima ta: «Eu* sunt şi nu este alta în afară de mine!»

11. Dar va veni răul* peste tine tu nu vei şti de unde se ridică; şi va cădea peste tine nenorocirea pe care n-o vei putea îndepărtaLit. „îndepărta prin ispăşire“ şi va veni deodată* peste tine pustiirea la care nu te aşteptai.

12. ✡ Stai acum cu descântecele tale şi cu mulţimea vrăjitoriilor tale, cu care te-ai ostenit din tinereţea ta; poate vei trage vreun folos din ele, poate vei aduce groaza.

13. Eşti obosită* de mulţimea planurilor tale. Să se ridice acum şi să te salveze cei care împart cerurileAstrologii*, privitorii stelelor, care prezic după lunile noi cele ce vor veni peste tine!

14. Iată, vor fi ca miriştea*: focul* îi va arde. Nu-şi vor putea salva viaţa de sub putereaLit. „mâna“ flăcării: nu va fi cărbune la care să se încălzească, nici focLit. „lumină“, ca să se aşeze înaintea lui.

15. Aşa îţi vor fi aceia cu care te-ai ostenit, cu care ai făcut* negoţ din tinereţea ta. Fiecare se va duce la ale lui, nu este nimeni care să te scape“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)