Isaia

Capitolul 28

Pedeapsa seminţiilor Efraim şi Iuda

1. ✸ Vai de cununa mândră a beţivilor* lui Efraim şi de floarea ofilită a podoabei lui strălucite, care este pe culmea văii mănoaseÎn ebr., cuvinte formate din câte o silabă, imitând vorbirea unui copil a celor doborâţi de vin!

2. Iată, Domnul are pe unul tare şi puternic, ca* o furtună cu grindină şi un vârtej distrugător; ca o furtună de ape puternice care năvălesc, o va surpa la pământ cu mâna.

3. Cununa mândră a beţivilor lui Efraim va fi călcată* în picioare;

4. şi floarea ofilită a podoabei lui strălucite, care este pe culmea văii mănoase, va fi ca o smochină* timpurie, înaintea verii: de îndată ce o vede cineva, de-abia este în mâna lui, că o şi înghite.

5. ✡ În ziua aceea, Domnul oştirilor va fi o cunună* a gloriei şi o diademă a frumuseţii pentru rămăşiţa poporului Său,

6. şi duh* de judecată pentru cel care şade la judecată, şi tărie pentru cei care întorc lupta înapoi la poartă.

7. ✡ Dar şi aceştia se rătăcesc* de vin şi se clatină din cauza băuturii tari. Preotul şi profetul s au rătăcit din cauza băuturii tari. Sunt înghiţiţi de vin, se clatină din cauza băuturii tari: au rătăcit în viziune, s-au poticnit în judecată.

8. Pentru că toate mesele sunt pline de vărsătură* murdară, încât nu mai este nici un loc.

9. Pe cine* să înveţe El cunoştinţa? Şi pe cine să facă El să înţeleagă ce s-a spus? Pe cei înţărcaţi* de la lapte, luaţi de la sân?

10. Pentru că este poruncă* peste poruncă, poruncă peste poruncă, regulă peste regulă, regulă peste regulăÎn ebr., cuvinte formate din câte o silabă, imitând vorbirea unui copil, puţin aici, puţin acolo.

11. Pentru că prin buze gângave şi printr-o limbă* străină va vorbi El poporului acestuia,

12. căruia i-a zis: „Aceasta este odihna*! Lăsaţi-l pe cel obosit să se odihnească. Şi aceasta este înviorarea!“ Dar ei n-au vrut să asculte.

13. De aceea, cuvântul Domnului va fi pentru ei: poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, regulă peste regulă, regulă peste regulă, puţin aici, puţin acolo, ca să umble şi să cadă* pe spate şi să fie zdrobiţi şi să cadă în cursă şi să fie prinşi.

Legământul cu moartea

14. ✡ De aceea, ascultaţi cuvântul Domnului, oameni batjocoritori*, conducători ai poporului acestuia care este în Ierusalim!

15. Pentru că aţi zis: „Noi am făcut legământ* cu moartea şi am făcut învoială cu Locuinţa morţilor: când va trece urgia* care copleşeşte, nu va veni la noi, pentru că* ne-am făcut din minciună locul nostru de scăpare şi ne-am ascuns sub neadevăr“,

16. de aceea, aşa zice Domnul Dumnezeu: „Iată, pun ca temelie în Sion o piatră*, o piatră încercată, o piatră preţioasă, de unghi, o temelie sigurăLit. „o temelie bine întemeiată“; cel care se încrede nu se va grăbiSă fugă de frică!

17. Şi voi face din judecată* o linie de măsurat şi din dreptate un fir cu plumb. Şi grindina va mătura* locul de scăpare al minciunii şi apele vor năpădi ascunzişul.

18. Şi legământul* vostru cu moartea va fi desfiinţat* şi învoiala voastră cu Locuinţa morţilor nu va sta în picioare; când va trece urgia care copleşeşte, veţi fi călcaţi de ea.

19. Ori de câte ori va trece, vă va lua. Pentru că dimineaţă după dimineaţă va trece, zi şi noapte; şi va fi o groază numai să auzi ştirea“.

20. Pentru că patul este prea scurt, ca să te întinzi pe el, şi învelitoarea* prea îngustă, ca să te înfăşori în ea.

21. Pentru că Domnul Se va ridica întocmai ca pe muntele Peraţim*, Se va mânia ca în valea Gabaonului*, ca să-Şi facă lucrarea* Sa, lucrarea Sa ciudată, şi să îndeplinească fapta Sa, fapta Sa neobişnuită.

22. Şi acum, nu fiţi batjocoritori, ca nu cumva legăturile voastre să fie făcute mai tari. Pentru că am auzit de la Domnul Dumnezeul oştirilor despre o nimicire, şi una hotărâtă* asupra întregii ţări.

23. ✡ Plecaţi urechea şi ascultaţi glasul meu, fiţi atenţi şi ascultaţi cuvântul meu!

24. Ară plugarul toată ziua, ca să semene? Toată ziua îşi brăzdează şi îşi grăpează el pământul?

25. După ce i-a netezit suprafaţa, nu va arunca el mărar, şi nu va presăra el chimen, şi nu va pune grâul în rânduriSau „grâul cel mai bun“ şi orzul la locul său şi alacul în brazda sa?

26. Pentru că Dumnezeul lui îl îndrumă în judecată şi-l învaţă.

27. Pentru că mărarul nu se treieră* în leasă şi roata carului nu se rostogoleşte peste chimen, ci mărarul se bate cu băţul şi chimenul cu nuiaua.

28. Grâul pentru pâine este zdrobit, pentru că nu l va treiera mereu; şi nu l zdrobeşte dacă trece cu roata carului său şi cu caii săi peste el.

29. Şi aceasta vine de la Domnul oştirilor. El este minunat* în sfat, mare în înţelepciune.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)