Isaia

Capitolul 34

Pedepse asupra naţiunilor

1. ✸ Apropiaţi-vă*, naţiunilor, ca să auziţi; şi ascultaţi, popoare! Să audă pământul* şi tot ce cuprinde elLit. „toată plinătatea lui“, lumea şi tot ce iese din ea!

2. Pentru că mânia* Domnului este împotriva tuturor naţiunilor, şi furia Lui împotriva tuturor oştirilor lor; le-a dat cu totul nimicirii*, le-a dat măcelului.

3. Şi cei ucişi ai lor vor fi aruncaţi* şi mirosul lor greu* se va ridica din trupurile lor moarte şi munţii se vor topi de sângele lor.

4. Şi toată* oştirea cerurilor se va desface şi cerurile se vor înfăşura ca un sul* de carte, şi toată oştirea lor va cădea cum cade frunza de viţă şi cum cad fructele din smochin*.

5. Pentru că sabia* Mea s-a îmbătat în ceruri, iată, va coborî* asupra Edomului şi asupra poporului pe care l-am dat cu totul nimiciriiLit. „poporului nimicirii Mele“, la judecată.

6. Sabia Domnului este plină de sânge, s-a acoperit cu grăsime, cu sângele mieilor şi al ţapilor, cu grăsimea rărunchilor berbecilor; pentru că Domnul are o jertfă în Boţra* şi o mare înjunghiere în ţara Edomului.

7. Şi bivolii vor coborî cu ei, şi boii cu taurii, şi pământul lor se va adăpa cu sânge, şi ţărâna lor se va îngrăşa cu grăsime.

8. Pentru că este ziua răzbunării* Domnului, anul răsplătirilor pentru cauza Sionului.

9. ✡ Şi râurile luiAle Edomului se vor preface în smoală şi ţărâna lui în pucioasă*; şi ţara lui se va face smoală care arde.

10. Nu se va stinge* noapte şi zi. Fumul* ei se va înălţa pentru totdeauna. Din generaţie în generaţie* va rămâne pustie, nimeni nu va trece prin ea în veci de veci.

11. Şi pelicanul* şi ariciulSau „bâtlanul“ o vor stăpâni, şi bufniţa şi corbul vor locui în ea. Şi El* va întinde deasupra ei funia pustiirii şi firul cu plumbLit. „greutăţile“ al goliciunii.

12. Dintre aleşii săi, care trebuie să vestească împărăţiaSau „pe care ei i-au chemat la împărăţie“, nici unul nu este acolo; şi toate căpeteniile ei vor fi mai puţin decât nimic.

13. Şi spinii* vor răsări în palatele ei, urzici şi mărăcini în cetăţuile ei, şi ea* va fi locaşul şacalilor, curtea fiicelor struţuluiSau „bufniţei“.

14. Şi fiarele* pustiului se vor întâlni cu şacalii, şi ţapul sălbaticSau „păros“ va striga la tovarăşul său. Acolo se va adăposti şi năluca nopţiiSau „liliacul“ şi îşi va găsi un loc de odihnă.

15. Acolo va cuibări şarpele de noapteSau „şarpele săgeată“, „bufniţa mare“ şi va oua şi va cloci şi îşi va aduna puii sub umbra sa. Acolo se vor strânge şi vulturii* perechi.

16. Căutaţi în cartea* Domnului şi citiţi: nici una din acestea nu va lipsi, nici una nu va trebui să o caute pe cealaltă; pentru că gura Mea, ea a poruncit; şi Duhul Său, El le-a adunat.

17. Pentru că El Însuşi le-a aruncat sorţul şi mâna Lui le-a împărţit ţara cu funia: o vor stăpâni pentru totdeauna, vor locui în ea din generaţie în generaţie.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)