Isaia

Capitolul 55

Toate popoarele chemate

1. „Voi, toţi cei însetaţi*, veniţi la ape, şi cei care n-aveţi* bani, veniţi, cumpăraţi şi mâncaţi. Da, veniţi, cumpăraţi* vin şi lapte, fără bani şi fără plată!

2. De ce cheltuiţi* baniLit. „cântăriţi argint“ pentru ceea ce nu este pâine, şi munca voastră pentru ceea ce nu satură? Ascultaţi-Mă cu atenţie şi mâncaţi ce este bun; şi să vi se desfăteze* sufletul în belşugLit. „grăsime“.

3. Plecaţi-vă urechea şi veniţi* la Mine; ascultaţi, şi sufletul vostru va trăi*; şi voi face un legământ* etern cu voi, după îndurările* cele adevărate ale lui David.

4. ✡ Iată, l-am dat ca martor* popoarelor; conducător* şi căpetenie a popoarelor.

5. Iată, vei chema* o naţiune pe care n-ai cunoscut-o; şi o naţiune care nu te cunoştea va alerga* la tine pentru Domnul Dumnezeul tău şi pentru Sfântul lui Israel, pentru că El te-a glorificat*“.

6. ✡ „Căutaţi* pe Domnul cât timp se poate găsi, chemaţi-L* cât timp este aproape.

7. Să-şi părăsească* cel rău calea sa şi omul nedrept gândurile* sale şi să se întoarcă* la Domnul – şi El va avea milă* de el – şi la Dumnezeul nostru, pentru că El nu oboseşte iertândSau „Îşi înmulţeşte iertarea““.

8. „Pentru că gândurile* Mele nu sunt gândurile voastre, nici căile* voastre, căile Mele“, zice Domnul.

9. „Pentru că* aşa cum cerurile sunt mai înalte decât pământul, tot aşa căile Mele sunt mai înalte decât căile voastre, şi gândurile Mele decât gândurile voastre.

10. Pentru că, după* cum ploaia şi zăpada coboară din ceruri şi nu se mai întorc acolo, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să înmugurească, ca să dea sămânţă* semănătorului şi pâine celui care mănâncă,

11. tot aşa va fi cuvântul* Meu care iese din gura Mea: nu se va întoarce* la Mine fără rodLit. „gol“, ci va face* ce-Mi place şi va prosperaSau „va împlini“ în lucrul pentru care l-am trimis.

12. Pentru că veţi ieşi* cu bucurie şi veţi fi călăuziţi în pace. Munţii şi dealurile vor izbucni* în cântări înaintea voastră şi toţi copacii* câmpului vor bate din palme.

13. În locul spinului* va răsări chiparosul* şi în locul urzicii* va răsări mirtul. Şi aceasta va fi pentru Domnul un nume, un semn* pentru totdeauna, care nu se va stinge“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)