Isaia

Capitolul 6

Viziunea lui Isaia şi trimiterea lui

1. ✸ În anul morţii împăratului* Ozia L-am văzut* pe Domnul şezând pe un tron, înaltSau „înălţat“ (Domnul era înălţat) şi ridicat; şi poalele Lui umpleau templul.

2. Serafimii stăteauSau „slujeau“ deasupra LuiSau „lui“, deasupra tronului; fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa şi cu două îşi acopereau* picioarele şi cu două zburau.

3. Şi unul striga către altul şi zicea:

„Sfânt, sfânt, sfânt* este Domnul oştirilor; tot* pământul este plin de gloria Lui“.

4. Şi temeliile pragurilor se zguduiau de glasul celui care striga şi casa* s-a umplut de fum.

5. Atunci am zis: „Vai* de mine! pentru că sunt pierdut; pentru că sunt un om cu buze* necurate şi locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate; pentru că ochii mei L-au văzut* pe Împăratul, Domnul oştirilor!“

6. Şi unul dintre serafimi a zburat spre mine şi avea în mâna lui un cărbune aprins, pe care-l luase cu cleştele de pe altar*.

7. Şi l-a atins* de gura mea şi a zis: „Iată, acesta s-a atins de buzele tale, şi nelegiuirea ta este îndepărtată şi păcatul tău este ispăşit“.

8. Şi am auzit glasul Domnului, zicând: „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru* Noi?“

Şi eu am zis: „Iată-mă, trimite-mă!“

9. Şi El a zis: „Mergi şi spune poporului acestuia:

«Auzind, veţi auzi şi nu veţi înţelege*, şi, văzând, veţi vedea şi nu veţi cunoaşte».

10. ÎmpietreşteLit. „Fă grasă“ inima* poporului acestuia şi astupă-i urechile şi închide-iLit. „lipeşte-i“, „murdăreşte-i“ ochii*: ca nu cumva să vadă cu ochii lor şi să audă cu urechile lor şi inima lor să înţeleagă şi să se întoarcă şi să fie vindecaţi“.

11. Atunci am zis: „Doamne, până* când?“

Şi El a zis: „Până vor rămâne pustiite* cetăţile, fără locuitori, şi casele fără oameni, şi ogorulLit. „solul“ va fi pustiit cu totul,

12. şi Domnul va îndepărta* pe om şi singurătateaSau „părăsirea“ va fi mare în mijlocul ţării.

13. Şi a zecea parte tot va fi în ea, şi se va întoarce şi va fi mâncatăSau „păscută“, „decimată“, ca terebintul şi ca stejarul* a căror rădăcinăSau „butuc“ rămâne după tăiere: trunchiul lui va fi sămânţa* sfântă“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)