Isaia

Capitolul 42

Robul Domnului

1. „Iată Robul* Meu pe care-L sprijin, Alesul* Meu în care sufletul Meu îşi găseşte plăcerea*. Am pus Duhul* Meu peste El. El va aduce naţiunilor judecata.

2. Nu va striga, nici nu-Şi va ridica glasul, nici nu-l va face să se audă pe stradă.

3. Nu va rupe trestia frântă şi nu va stinge mucul care fumegă. El va aduce judecata* dupăSau „pentru“ adevăr.

4. Nu va obosi*, nici nu Se va descuraja, până va aşeza judecata dreaptă pe pământ; şi insulele vor aştepta legea Lui“.

5. ✡ Aşa zice Dumnezeu Domnul, Cel care a creat* cerurile şi le-a întins, Cel care a aşternut* pământul şi ce produce el, Cel care dă suflare* poporului de pe el, şi duh celor care umblă pe el:

6. „Eu*, Domnul, Te-am chemat în dreptate şi-Ţi voi sprijini mâna* şi Te voi păstra şi Te voi da ca legământ* al poporului, ca lumină* a naţiunilor,

7. ca să deschizi* ochii orbi, ca să scoţi* din închisoare pe cei captivi, din temniţă pe cei care stau în întuneric*.

8. Eu sunt* Domnul; acesta este Numele Meu, şi nu voi da altuia gloria* Mea, nici lauda Mea chipurilor cioplite“.

9. Iată, cele dintâi s-au împlinit şi spun lucruri noi. Înainte ca ele să se arate, vă voi face să le auziţi.

10. ✡ Cântaţi Domnului o cântare* nouă, lauda Lui de la* marginea pământului, voi*, care coborâţi pe mare, şi tot ce este în ea, insulele şi locuitorii lor.

11. Pustiul* şi cetăţile lui să-şi ridice glasul, satele în care locuieşte Chedarul*. Să cânte locuitorii stânciiSau „Sela“, stâncă înaltă*, să strige de bucurie din vârful munţilor.

12. Să dea* glorie Domnului şi să vestească lauda Lui pe insule.

13. Domnul va înainta ca un viteaz, va trezi râvnaSau „gelozia“ ca un luptător; va striga* da, va scoate un strigăt, Se va arăta puternic împotriva vrăjmaşilor Săi.

14. Mult timp am tăcut; am stat în tăcere, M-am stăpânit! Acum voi striga, ca femeia la naştere; voi sfărâma şi voi înghiţi deodată.

15. Voi pustii* munţi şi dealuri şi voi usca toate ierburile lor şi voi preface râurile în insule şi voi usca bălţile.

16. Şi-i voi duce pe orbi pe o cale pe care ei n-o cunosc; îi voi călăuzi pe cărări pe care nu le cunosc, voi face întunericul* lumină înaintea lor şi voi îndrepta locurile* strâmbe. Aceste lucruri le voi face şi nu-i voi părăsi.

17. Se vor întoarce înapoi, vor fi acoperiţi de ruşine* cei care se încred în chipuri cioplite, care zic chipurilor turnate: „Voi sunteţi dumnezeii noştri!“

Israel, orb şi surd

18. ✡ Auziţi, surzilor! Şi priviţi, orbilor, ca să vedeţi!

19. ✡ Cine este orb în afară de robul Meu şi surd ca solul Meu pe care l-am trimis? Cine este orb ca acela în care M-am încrezutSau „care este desăvârşit“; lit. „făcut desăvârşit“ şi orb ca robul Domnului?

20. Ai văzut multe, şi* nu iei seama? Cu urechi deschise, el nu aude.

21. Domnul S-a desfătat în el datorită dreptăţii Lui: a făcut măreaţă legea şi vrednică de onoare.

22. Totuşi acesta este un popor jefuit şi prădat. Toţi sunt prinşi în peşteri şi ascunşi în închisori; sunt de pradă şi nimeni nu-i scapă de jaf şi nimeni nu zice: „Dă înapoi!“

23. Cine dintre voi va pleca urechea la aceasta, va asculta şi va auzi pentru viitor?

24. Cine a dat pe Iacov jafului şi pe Israel cotropitorilor? Nu Domnul, împotriva Căruia noi am păcătuit? Şi n-au vrut să umble în căile Lui şi n-au ascultat de legea Lui.

25. De aceea, El a vărsat asupra lui mânia Sa aprinsă şi tăria luptei. Şi l-a aprins de jur-împrejur, dar el n-a cunoscut; şi l-a ars*, dar el n-a pus* la inimă.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)