Isaia

Capitolul 65

Răsplătirile Domnului

1. „Sunt căutat de cei* care nu întrebau de Mine; sunt găsit de cei care nu Mă căutau. Am zis: «Iată-Mă! Iată-Mă!», unei naţiuni care nu se numea* după Numele Meu.

2. Toată ziua Mi-am întins* mâinile spre un popor răzvrătit, care umblă pe o cale care nu este bună, după gândurile lor,

3. un popor care mereu Mă provoacă* în faţă la mânie, care jertfeşte* în grădini şi arde tămâie pe cărămizi,

4. care se aşază* printre morminte şi petrece noaptea în locuri ascunseSau „cavouri“, mâncând* carne de porc, şi în vasele lor au zeamă de lucruri urâcioase,

5. care zice: «Stai* departe, nu te apropia de mine, pentru că eu sunt mai sfânt decât tineSau „mă sfinţesc faţă de tine“!» Aceştia sunt fum în nările Mele, foc care arde toată ziua.

6. ✡ Iată, este scris înaintea Mea: Nu voi tăcea*, ci voi răsplăti*, da, le voi răsplăti în sân“, zice Domnul,

7. „nelegiuirile voastre şi nelegiuirile* părinţilor voştri laolaltă, care au ars tămâie* pe munţi şi M-au hulit* pe dealuri, şi le voi măsura în sân fapta lor din trecut“.

8. ✡ Aşa zice Domnul: „Ca atunci când se găseşte must în strugure şi se zice: «Nu-l nimici, pentru că este o binecuvântare* în el», aşa voi face pentru slujitorii Mei, ca să nu-i nimicesc pe toţi.

9. Şi voi scoate o sămânţă din Iacov şi un stăpânitor al munţilor Mei, din Iuda. Şi aleşii* Mei vor stăpâni ţara şi slujitorii Mei vor locui în ea.

10. Şi Saronul* va fi stâna turmelorSau „păşunea oilor“ şi valea lui Acor*, locul de odihnă al cirezilor, pentru poporul Meu care Mă va căuta.

11. ✡ Dar pe voi, care-L părăsiţi pe Domnul, care uitaţi muntele Meu cel sfânt*, care pregătiţi o masă* pentru «GadNoroc sau planeta Jupiter» şi turnaţi vin amestecat pentru «MeniNumăr, Soartă, sau planeta Venus»,

12. vă voi rânduiSau „vă voi număra“ pentru sabie şi toţi vă veţi pleca la înjunghiere. Pentru că Eu am chemat* şi n aţi răspuns, am vorbit şi n-aţi ascultat, ci aţi făcut ce este rău în ochii Mei şi aţi ales ceea ce nu-Mi place“.

13. ✡ Deci aşa zice Domnul Dumnezeu: „Iată, slujitorii Mei vor mânca, dar voi veţi flămânzi. Iată, slujitorii Mei vor bea, dar voi veţi înseta. Iată, slujitorii Mei se vor bucura, dar voi vă veţi ruşina.

14. Iată, slujitorii Mei vor cânta tare în veselia inimii lor, dar voi veţi striga din cauza durerii inimii voastre şi veţi boci* din cauza zdrobirii duhului vostru.

15. Şi veţi lăsa numele vostru aleşilor* Mei spre* blestem, pentru că Domnul Dumnezeu te va omorî; şi va da* slujitorilor Săi alt nume.

16. Aşa că cine se va binecuvânta pe sine în ţară se va binecuvânta în Dumnezeul* adevăruluiLit. „Amin“; şi cine va jura în ţară va jura* pe Dumnezeul adevărului, pentru că strâmtorările de mai înainte vor fi uitate şi vor fi ascunse de ochii Mei“.

Ceruri noi şi un pământ nou

17. ✡ „Pentru că, iată, Eu creez ceruri noi* şi un pământ nou; şi cele dinainte nu vor mai fi amintite, nici nu vor mai veni în inimă.

18. ✡ Ci fiţi bucuroşi şi veseliţi-vă pentru totdeauna în ceea ce fac Eu: pentru că, iată, Eu fac Ierusalimul o bucurie şi poporul lui, o desfătare.

19. Şi Mă voi bucura* de Ierusalim şi Mă voi veseli de poporul Meu şi nu se va mai auzi în el glas* de plânset, nici glas de ţipăt.

20. Nu va mai fi acolo prunc care să trăiască puţine zileLit. „prunc de zile“, nici bătrân care să nu-şi împlinească* zilele. Căci cine va muri în vârstă de o sută de ani va fi tânăr, iar păcătosulSau „cel care nu va ajunge“* în vârstă de o sută de ani va fi blestematSau „dispreţuit“.

21. Şi vor construi* case şi le vor locui; şi vor planta vii şi vor mânca rodul lor.

22. Nu vor construi ei şi altul să le locuiască; nu vor planta ei şi altul să mănânce. Pentru că zilele poporului* Meu vor fi ca zilele copacului şi aleşii* Mei se vor bucuraSau „vor folosi“ de lucrarea mâinilor lor.

23. Nu vor munci în zadar, nici nu vor naşte* copii care să fie spre groază, pentru că ei sunt sămânţa* celor binecuvântaţi ai Domnului şi urmaşii lor împreună cu ei.

24. Şi va fi aşa: înainte* de a chema ei, Eu voi răspunde şi, în timp ce ei încă vor vorbi, Eu îi voi auzi.

25. Lupul* şi mielul vor paşte împreunăLit. „ca unul“ şi leul* va mânca paie ca boul; şi hrana şarpelui va fi ţărâna*. Nu vor face rău, nici nu se va distruge nimic, pe tot muntele Meu cel sfânt*“, zice Domnul.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)