Isaia

Capitolul 9

Naşterea şi domnia Domnului păcii

1. Totuşi nu va fi întuneric* pentru ţaraLit. „ea“ în care era nelinişte. După cum în timpurile de altădată* El a adus dispreţ peste ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, tot aşa în viitor* va face glorioasă calea mării de dincolo de Iordan, Galileea naţiunilor.

2. Poporul* care umbla în întuneric a văzut o lumină mare; cei care şedeau în ţara umbrei morţii… lumina a strălucit peste ei.

3. Tu ai înmulţit* naţiunea, i-ai mărit bucuria; se bucură înaintea Ta cu bucuria secerişului, cum se veselesc când împart* prada.

4. Pentru că Tu ai sfărâmat jugul poverii lui şi toiagul* de pe umărul lui, nuiaua asupritorului* lui, ca în ziua Madianului*.

5. Pentru că orice încălţăminte a celui care s-a încălţat pentru luptă şi veşmântul tăvălit în sânge vor fi de ars*, material pentru foc.

6. ✡ Pentru că un Copil* ni S-a născut, un Fiu* ni S-a dat, şi domnia* va fi pe umărul Lui; şi-I vor pune numele: Minunat*, Sfetnic, Dumnezeu puternic*, Părinte* al eternităţiiSau „Părinte al veacului“, Domn* al păcii.

7. Întinderea* domniei Lui şi a păcii va fi fără sfârşit, pe tronul* lui David şi în împărăţia Sa, ca s-o întărească şi s-o susţină cu judecată* şi cu dreptate, de acum şi pentru totdeauna. Râvna* Domnului oştirilor va face aceasta.

Pedepse pentru Israel

8. ✸ Domnul a trimis un cuvânt în Iacov şi el cade asupra lui Israel.

9. Şi tot poporul îl va cunoaşte, Efraim şi locuitorul Samariei, care zic în mândria şi în trufia inimii:

10. „Cărămizile au căzut, dar vom construi cu pietre cioplite; sicomorii au fost tăiaţi, dar îi vom înlocui* cu cedrii“.

11. De aceea Domnul îi va ridica pe potrivnicii lui Reţin împotriva lui şi-i va întărâtaSau „îi va înarma“ pe vrăjmaşii lui:

12. pe aramei din faţăDe la răsărit şi pe filisteni din spateDe la apus; şi vor înghiţi pe Israel cu gura deschisă. Cu toate acestea, mânia* Sa nu se abate şi mâna Sa este tot întinsă.

13. ✡ Dar poporul nu se întoarce* la Cel care îl loveşte şi nu-L caută* pe Domnul oştirilor.

14. De aceea Domnul va nimici din Israel capul* şi coada, ramura de palmier şi papura, într-o singură* zi.

15. Acesta este capul: bătrânul şi cel onorabil; iar profetul care învaţă minciuni, el este coada.

16. Pentru că îndrumătorii* poporului acestuia îl rătăcesc şi cei îndrumaţi de ei sunt înghiţiţi,

17. de aceea Domnul nu Se va bucura de tinerii* lui şi nu Se va îndura* de orfanii lui şi de văduvele lui. Pentru că fiecare este un făţarnic* şi un răufăcător şi orice gură* vorbeşte nebunie. Pentru toate acestea, mânia* Sa nu se abate şi mâna Sa este tot întinsă.

18. ✡ Pentru că răutatea arde* ca focul, mistuie mărăcini şi spini şi aprinde desişurile pădurii, şi se înalţă rotocol într-un stâlp de fum.

19. De mânia Domnului oştirilor este arsă* ţara, şi poporul este ca un material pentru foc: omul* nu l cruţă pe fratele său.

20. Şi jefuieşte în dreapta, şi este flămând; şi mănâncă la stânga, şi nu se satură*. Omul se hrăneşte* cu carnea braţului său:

21. Manase cu a lui Efraim şi Efraim cu a lui Manase, şi ei împreună sunt împotriva lui Iuda. Pentru toate acestea, mânia* Sa nu se abate şi mâna Sa este tot întinsă.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)