Isaia

Capitolul 52

Salvarea Sionului anunţată prin soli ai păcii

1. Trezeşte-te, trezeşte-te, îmbracă-te cu puterea ta, Sioane! Îmbracă-ţi hainele cele frumoase, Ierusalime, cetate* sfântă! Pentru că de acum încolo nu va mai intra* la tine cel necircumcis şi cel necurat.

2. Scutură-ţi* ţărâna! Ridică-te*, aşază-te, Ierusalime! Dezleagă-ţi* legăturile de la gât, tu, cea captivă, fiică a Sionului!

3. Pentru că, aşa zice Domnul: „Aţi fost vânduţi pe nimicSau „pe mai puţin decât nimic“* şi veţi fi răscumpăraţi fără argint“.

4. Pentru că aşa zice Domnul Dumnezeu: „Poporul Meu a coborât la început în Egipt*, ca să locuiască acolo temporar, şi Asiria i-a asuprit fără motiv.

5. Şi acum, ce am Eu de făcut aici“, zice Domnul, „când poporul Meu a fost luat pe nimic? Cei care stăpânesc peste ei îi fac să urle“, zice Domnul, „şi Numele Meu este mereu batjocorit*, toată ziua.

6. De aceea poporul Meu va cunoaşte Numele Meu; de aceea va cunoaşte în ziua aceea că Eu sunt Acelaşi, Cel care zice: «Iată-Mă!»

7. ✡ Ce frumoase sunt pe munţi picioarele celui care aduce veşti bune*, care vesteşte pacea, care aduce vestea bună, care vesteşte salvarea, care zice Sionului: «Dumnezeul tău* împărăţeşte!»“

8. Se aude glasul* străjerilor tăi! Ei înalţă glasul, cântă cu toţii de bucurie, pentru că vor vedea cu ochii lorLit. „ochi către ochi“ când Domnul va restabili Sionul.

9. Săltaţi* de bucurie, cântaţi tare împreună, ruine* ale Ierusalimului! Pentru că Domnul mângâie pe poporul Său; El a răscumpărat* Ierusalimul.

10. Domnul Şi-a dezgolit* sfântul Său braţ înaintea ochilor tuturor naţiunilor şi toate* marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru.

11. Plecaţi*, plecaţi, ieşiţi de acolo! Nu vă atingeţi* de ce este necurat! Ieşiţi din mijlocul lui! Curăţiţi-vă*, cei care purtaţi vasele Domnului!

12. Pentru că nu veţi ieşi* cu grabă, nici nu veţi pleca în fugă. Pentru că Domnul va merge* înaintea voastră şi Dumnezeul lui Israel va fi* o gardă în urma voastrăSau „Acela care vă strânge“.

Suferinţa şi gloria Robului Domnului

13. ✸ Iată, Robul* Meu va prosperaSau „va lucra cu înţelepciune“; va fi înălţat* şi va fi ridicat şi va fi foarte sus.

14. După cum mulţi erau uimiţi de Tine (atât de desfigurată Îi era faţa*, mai mult decât a oricărui om, şi înfăţişarea Lui mai mult decât a fiilor oamenilor),

15. tot aşa El va uimiLit. „va face stropirea pentru curăţire“* multe naţiuni; înaintea Lui împăraţii îşi vor închide* gura, pentru că vor vedea ceea ce* nu li se istorisise şi vor înţelege ceea ce nu auziseră.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)