Isaia

Capitolul 14

Reîntorcerea lui Israel

1. Pentru că Domnul va avea milă* de Iacov şi din nou* va alege pe Israel şi-i va aşeza în odihnă în ţara lor; şi străinul* se va însoţi cu ei şi se vor lipi de casa lui Iacov.

2. Şi popoarele îi vor lua şi-i vor aduce la locul lor şi casa* lui Israel îi va stăpâniSau „îi va moşteni“ în ţara Domnului, ca* robi şi roabe. Şi îi vor lua captivi pe cei care-i ţinuseră captivi şi vor stăpâni peste asupritorii lor.

3. Şi va fi aşa: în ziua când Domnul îţi va da odihnă* după necazul tău şi tulburarea ta şi după robia grea la care ai fost supus,

4. vei rosti* această cântare cu tâlcDe sentinţă asupra împăratului Babilonului*, şi vei zice:

„Cum a încetat asupritorul*, a încetat stoarcerea aurului.

5. Domnul a sfărâmat toiagul* celor răi, sceptrul stăpânitorilor!

6. Cel* care lovea popoarele cu furie, cu o lovitură neîncetată, cel care stăpânea cu mânie peste naţiuni, este persecutat fără cruţare!

7. Tot pământul se odihneşte, este liniştit; toţi izbucnesc* în cântece de bucurie.

Căderea celui rău

8. ✡ Chiar şi chiparoşii* se bucură de tine, cedrii Libanului, zicând: «De când ai căzut tu, nici un tăietor nu s-a suit împotriva noastră!»

9. Locuinţa morţilor* de dedesubt se mişcă pentru tine, ca să te întâmpine la venirea ta. Pentru tine trezeşte umbreleSau „pe cei morţi“, pe toate căpeteniileLit. „ţapii“ pământului; i-a ridicat de pe tronurile lor pe toţi împăraţii naţiunilor.

10. Toţi aceştia vor răspunde şi-ţi vor zice: «Şi tu ai ajuns fără putere ca noi, ai ajuns asemenea nouă!»

11. Mândria ta a coborât în Locuinţa morţilor, cu sunetul harfelor tale. Viermele s-a aşternut sub tine, şi viermii te acoperă.

Căderea fiului zorilor

12. ✡ Cum ai căzut* din ceruri, luceafăruleSau „stea strălucitoare“, fiu al zorilor! Eşti aruncat la pământ, tu, cel care subjugai naţiunile!

13. Şi tu ziceai în inima ta: «Mă voi înălţa* în ceruri, îmi voi înălţa* tronul mai presus de stelele lui Dumnezeu şi voi şedea pe muntele adunării în adâncimile nordului;

14. mă voi sui peste* înălţimile norilor, voi fi asemenea* Celui Preaînalt!»

15. Dar vei fi coborât* în Locuinţa morţilor, în adâncimile gropii!

16. Cei care te vor vedea se vor uita ţintă la tine, te vor privi, zicând: «Acesta este omul care a făcut să se cutremure pământul, care făcea să se clatine împărăţii,

17. care a făcut din lume un pustiu* şi i-a distrus cetăţile, care nu dădea* drumul acasă captivilor săi?»

18. Toţi împăraţii naţiunilor, toţi, stau culcaţi în măreţie, fiecare în casa lui.

19. Dar tu eşti azvârlit* afară din mormântul tău, ca o ramură lepădată, acoperit cu cei ucişi, cu cei străpunşi de sabie, care coboară până la pietrele gropii*, ca un trup mort călcat* sub picior.

20. Nu te vei uni cu ei în înmormântare, pentru că ţi-ai pustiit ţara, ţi-ai ucis poporul. Despre sămânţa* răufăcătorilor nu se va aminti niciodată.

21. ✡ Pregătiţi înjunghierea fiilor lui, pentru nelegiuirea* părinţilor lor, ca să nu se ridice şi să stăpânească pământul, nici să umple faţa lumii cu cetăţi“.

22. „Şi Eu Mă voi ridica împotriva lor“, zice Domnul oştirilor, „şi voi stârpi din Babilon numele* şi rămăşiţa*, şi pe fiu* şi pe nepot“, zice Domnul.

23. „Şi-l voi face o stăpânire* a ariciuluiSau „bâtlanului“ şi bălţi de apă, şi-l voi mătura cu mătura nimicirii“, zice Domnul oştirilor.

Profeţie împotriva Asiriei

24. ✡ Domnul oştirilor a jurat, zicând: „Da, cum am gândit*, aşa va fi; şi cum am hotărât, aşa va rămâne:

25. că-l voi zdrobi* pe asirian în ţara Mea şi-l voi călca în picioare pe munţii Mei; şi jugul* lui se va depărta de pe ei şi povara lui se va depărta de pe umerii lor.

26. Acesta este planul* pe care l-am hotărât cu privire la tot pământul şi aceasta este mâna* care este întinsă asupra tuturor naţiunilor“.

27. Pentru că Domnul oştirilor a hotărât*; şi cine se va împotrivi? Şi mâna Lui este întinsă; şi cine o va întoarce?

Profeţie împotriva filistenilor

28. ✸ În anul morţii împăratului* Ahaz a fost profeţiaLit. „povara“ aceasta.

29. ✡ Nu te bucura, toată Filistia*, pentru că s-a sfărâmat nuiaua* care te-a lovit. Pentru că din rădăcina şarpelui va ieşi o năpârcă* şi rodul ei va fi un şarpe arzător care zboară*.

30. Şi întâii-născuţi ai săracilor vor mâncaLit. „vor paşte“, şi cei nevoiaşi se vor culca în siguranţă, dar voi omorî rădăcina ta prin foamete* şi rămăşiţa ta va fi ucisă.

31. Urlă, poartă! Ţipă, cetate! Toată Filistia, eşti topită, pentru că un fum vine de la nord şi nici unul nu rămâne deoparteSau „nu lipseşte“ din cetele sale.

32. Şi ce se va răspunde trimişilor* naţiunii? Că Domnul a întemeiat* Sionul şi că săracii* poporului Său îşi vor pune încredereaSau „îşi vor găsi refugiul“ în el.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)