Isaia

Capitolul 51

Salvarea Sionului

1. Ascultaţi-Mă, voi, care urmăriţi* dreptatea, cei care-L căutaţi pe Domnul. Priviţi la stânca* din care sunteţi ciopliţi şi la scobitura gropii din care aţi fost săpaţi.

2. Priviţi* la Avraam, tatăl vostru, şi la Sara, care v-a născutSau „care a fost în chinurile naşterii pentru voi“. Pentru că Eu l-am chemat* când era singurSau „numai pe el l-am chemat“ şi l-am binecuvântat* şi l-am înmulţit.

3. Pentru că Domnul va mângâia* Sionul, Se va îndura de toate locurile lui pustiite; şi va face pustietatea lui ca Edenul şi pustiul lui ca* grădina Domnului; bucurie şi veselie se vor găsi în el, mulţumire şi glas de cântare.

4. ✡ „Ascultă-Mă, poporul Meu, şi pleacă urechea, naţiunea Mea! Pentru că o lege va ieşi de* la Mine şi voi pune judecata Mea ca o lumină* a popoarelor.

5. Dreptatea* Mea este aproape; salvarea Mea a ieşit şi braţele* Mele vor judeca popoarele; insulele* Mă vor aştepta şi se vor încrede* în braţul Meu.

6. Ridicaţi-vă* ochii spre ceruri şi priviţi la pământul de sub ele; pentru că cerurile* vor trece ca fumul şi pământul se va învechi ca o haină şi cei care îl locuiesc vor muri toţi la felSau „ca muştele“, sau „ca un ţânţar“, dar mântuirea* Mea va fi pentru totdeauna şi dreptatea Mea nu va fi desfiinţată.

7. ✡ Ascultaţi-Mă, voi, care cunoaşteţi dreptatea, popor în inima* căruia este legea Mea! Nu vă temeţi de dispreţul* oamenilor şi nu vă înfricoşaţi de batjocurile lor,

8. pentru că îi va mânca molia* ca pe o haină şi-i va mânca viermele ca pe lână; dar dreptatea Mea va fi pentru totdeauna şi mântuirea Mea, din generaţie în generaţie“.

9. ✡ Trezeşte-te*, trezeşte-te, îmbracă-te* cu putere, braţ al Domnului! Trezeşte-te ca* în zilele din vechime, ca în generaţiile veacurilor trecute! Nu eşti tu acela care ai tăiat* în bucăţi pe RahavEgiptul şi ai străpuns balaurul*?

10. Nu eşti tu acela care ai uscat* marea, apele adâncului celui mare, care ai făcut adâncurile mării o cale de trecere pentru cei răscumpăraţi*?

11. Astfel cei răscumpăraţi* ai Domnului se vor întoarce şi vor veni cu cântare de bucurie în Sion. Şi o bucurie* eternă le va încununa capul; veselia şi bucuria îi vor ajunge din urmă, durerea şi suspinul vor fugi*.

12. Eu, Eu sunt Cel care vă mângâi*; cine eşti tu, ca să te temi de un om care va muri* şi de fiul omului care va ajunge ca iarba*

13. şi să-L uiţi* pe Domnul, pe Cel care te-a făcut, care a desfăşurat* cerurile şi a pus temelia pământului şi să te temi* mereu în toate zilele de furia asupritorului, când se pregăteşte să te distrugă? Şi unde este furia* asupritorului?

14. Cel încovoiat sub lanţuri va fi dezlegat curând şi nu va muri* în groapă, nici nu-i va lipsi pâinea.

15. Pentru că Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care stârnesc* marea şi fac să-i vuiască valurile; Domnul oştirilor este Numele Lui.

16. Şi am pus* cuvintele Mele în gura ta şi te-am acoperit* cu umbra mâinii Mele, ca să întind* cerurile şi să pun temelia pământului şi să zic Sionului: „Tu eşti poporul Meu!“

Paharul mâniei Domnului

17. ✡ Trezeşte-te*, trezeşte-te, ridică-te, Ierusalime, care ai băut* din mâna Domnului paharul mâniei Sale! Ai băut, ai golit* potirul cel mare al ameţelii.

18. Nu este cine* s-o călăuzească dintre toţi fiii pe care i-a născut şi nu este nici unul care s-o ia de mână, dintre toţi fiii pe care i a crescut.

19. Aceste două lucruri au venit* asupra ta; cine te va plânge? Ruina şi nimicirea şi foametea şi sabia; cumSau „prin cine“* să te mângâi?

20. Fiii* tăi au leşinat, zac la capătul tuturor străzilor, ca o antilopă în cursă; sunt plini de mânia Domnului, de mustrarea Dumnezeului tău.

21. Deci ascultă acum aceasta, tu, cea întristată şi îmbătată, dar nu* de vin:

22. Aşa zice Domnul tău, Domnul şi Dumnezeul tău, care apără cauza* poporului Său: „Iată, am luat din mâna ta paharul ameţelii, potirul* cel mare al furiei Mele; nu l vei mai bea din nou:

23. şi-l voi pune în mâna* celor care te întristează, care au zis sufletului tău: «Pleacă-te, ca să trecem»; şi ţi-ai făcut spatele ca pământul şi ca o stradă pentru cei care treceau“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)