Isaia

Capitolul 44

Promisiunea Duhului

1. Şi acum, ascultă, Iacove, robul* Meu, şi Israel, pe care l-am ales!

2. Aşa zice Domnul care* te-a făcut şi te-a întocmit din pântece, Cel care te ajută: „Nu te teme*, robul Meu, Iacov, şi tu, IeşurunNume poetic al lui Israel*, pe care l-am ales.

3. Pentru că voi turna* apă peste cel însetat şi râuri peste pământul uscat; voi turna Duhul Meu peste sămânţa ta şi binecuvântarea Mea peste urmaşii tăi;

4. şi vor răsări prin iarbă ca sălciile lângă pâraiele de apă.

5. Unul va zice: «Al Domnului sunt». Şi altul se va numi cu numele lui Iacov. Şi un altul va scrie cu mâna lui: «Al Domnului!» Şi se va numi cu numele lui Israel“.

Dumnezeu unic

6. ✡ Aşa zice Domnul, Împăratul lui Israel şi Răscumpărătorul* lui, Domnul oştirilor: „Eu sunt Cel* dintâi şi Eu sunt Cel din urmă şi în afară de Mine nu este Dumnezeu.

7. Şi cine* poate ca Mine să cheme şi să spună şi să înşire în ordine lucrurile înaintea Mea, de când am rânduit pe poporul din vechime? Şi lucrurile viitoare şi cele care se vor întâmpla, să le spună ei!

8. Nu te teme, nici nu te înspăimânta! Nu te-am făcut Eu să auzi aceasta de demultSau „de atunci“ şi nu ţi-am spus* Eu lucrul acesta? Şi voi sunteţi* martorii Mei. Este un alt DumnezeuEbr. „Eloah“ în afară* de Mine? Nu este nici o altă Stâncă, nu cunosc alta.

9. ✡ Cei care întocmesc* un chip cioplit, toţi sunt deşertăciune şi lucrurile în care se desfată nu folosesc; şi ei înşişi sunt martorii lor că nu văd*, nici nu cunosc, ca să se ruşineze.

10. Cine a întocmit un dumnezeu sau a turnat un chip cioplit, care nu este* de nici un folos?

11. Iată, toţi tovarăşii lui se vor ruşina*; şi meşterii nu sunt decât oameni. Să se adune toţi împreună, să se ridice: se vor teme, se vor ruşina toţi!

12. Fierarul* are o daltăSau „foarfeci de apucat cărbuni“ şi lucrează cu cărbuni şi-i dă o formă cu ciocanele şi-lChipul lucrează cu braţul său cel tare; dar este flămând şi nu mai are putere; dacă nu bea apă, se simte sfârşit.

13. Lucrătorul în lemn întinde sfoara, îi face un semn cu creta roşie; îlLemnul netezeşte cu rindeaua şi îl înseamnă cu compasul şi-l face după chipul unui om, după frumuseţea omului, ca să stea* într-o casă.

14. Îşi taie cedri sau ia un chiparos sau un stejar şi-l alegeLit. „creşte“ pentru sine dintre copacii pădurii. Plantează un brad şi ploaia îl face să crească.

15. Şi îi va folosi omului pentru ars; ia din el şi se încălzeşte; da, îl aprinde şi coace pâine; şi face şi un dumnezeu şi i se închină. Îl face chip cioplit şi se pleacă* înaintea lui!

16. O parte din el o arde în foc; cu o parte din el mănâncă apoi carne; faceLit. „frige friptură… am văzut lumina“ friptură şi se satură şi se încălzeşte şi zice: „Aha, m am încălzit, am văzut focul!“

17. Şi cu rămăşiţa din el face un dumnezeu, chipul său cioplit; se pleacă înaintea lui şi i se închină şi i se roagă* şi zice: „Scapă-mă, pentru că tu eşti dumnezeul meu!“

18. Ei nu cunosc şi nu înţeleg; pentru că El le-a acoperitLit. „le-a tencuit“ ochii*, ca să nu vadă, şi inimile, ca să nu înţeleagă.

19. Şi nici unul nu îşi cercetează* inimaLit. „nu pune la inimă“; nu este nici cunoştinţă, nici înţelegere, ca să zică: „Am ars o parte din el în foc şi am şi copt pâine pe cărbunii lui; am fript carne şi am mâncat-o: şi cu rămăşiţa din el să fac o urâciune? Să mă închin înaintea unui butuc de lemn?“

20. El se hrăneşte* cu cenuşă: o inimă amăgită* l-a rătăcit, ca să nu-şi scape sufletul sau să zică: „Nu am* o minciună în mâna mea dreaptă?“

Israel nu este uitat

21. ✡ „Adu-ţi aminte acestea, Iacove, şi tu, Israele, pentru că tu eşti robul* Meu. Eu te-am întocmit; tu eşti robul Meu, Israele; nu vei fi uitat* de Mine.

22. Eu ţi-am şters* fărădelegile ca pe un nor gros, şi păcatele tale ca pe un nor. Întoarce-te* la Mine, pentru că Eu te-am răscumpărat*“.

23. Cântaţi*, ceruri, pentru că Domnul a lucrat! Strigaţi*, adâncimi ale pământului! Izbucniţi în cântare de bucurie, voi, munţilor, pădurilor şi orice copac al lor! Pentru că Domnul a răscumpărat* pe Iacov şi S-a glorificat* în Israel.

Ierusalimul va fi locuit

24. ✡ Aşa zice Domnul, Răscumpărătorul tău, şi Cel care te-a întocmit din pântece: „Eu sunt Domnul care a făcut toate lucrurile; care singur* am desfăşurat cerurile; care prin Mine ÎnsumiSau „şi care, nefiind nimeni cu Mine“ am aşternut pământul.

25. Eu zădărnicesc* semnele mincinoşilor şi-i fac nebuni pe ghicitori; îi întorc înapoi* pe cei înţelepţi şi fac din cunoştinţa lor nebunie;

26. Eu întăresc* cuvântul robului Meu şi împlinesc sfatul solilor Mei; Eu zic Ierusalimului: „Vei fi locuit!“, şi cetăţilor lui Iuda: „Veţi fi zidite!“ şi voi ridica dărâmăturile lor;

27. Eu zic adâncului: „Usucă-te*!“ şi-ţi voi seca râurile;

28. zic despre Cirus: „El este păstorul Meu şi el Îmi va îndeplini toată plăcerea“ şi zic Ierusalimului: „Vei fi zidit*!“, şi templului: „Ţi se va pune temelia!“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)