Isaia

Capitolul 13

Profeţie împotriva Babilonului

1. ✸ ProfeţiaLit. „Povara“ despre Babilon*, pe care a văzut-o Isaia, fiul lui Amoţ.

2. ✡ Ridicaţi* un steag pe muntele* pleşuvSau „înalt“! Înălţaţi glasul spre ei, faceţi cu mâna*, ca să intre pe porţile celor aleşi.

3. „Am poruncit sfinţilor Mei, da, i-am chemat pentru mânia Mea pe vitejii* Mei, pe cei care se bucură de măreţia Mea“.

4. Se aude glas* de mulţime pe munţi, ca de mare popor, glas de vuiet al împărăţiilor naţiunilor adunate împreună! Domnul oştirilor cercetează oştirea gata de luptă.

5. Ei vin dintr-o ţară îndepărtată, de la marginea cerurilor, Domnul şi uneltele mâniei Sale, ca să nimicească toată ţara.

6. ✡ Urlaţi, pentru că ziua* Domnului este aproape; va veni ca* o nimicire de la Cel Atotputernic.

7. De aceea toate mâinile vor slăbi şi orice inimă de om se va topi,

8. şi se vor înspăimânta; îi vor cuprinde dureri şi chinuri*, se vor zvârcoli ca o femeie la naştere; se vor uita înmărmuriţi unul la altul, feţele lor vor fi de flăcări.

9. ✡ Iată, ziua* Domnului vine nemiloasă, cu furie şi cu mânie aprinsă, ca să pustiască pământul; şi-i va nimici pe păcătoşii* de pe el.

10. Pentru că stelele* cerurilor şi constelaţiile lor nu-şi vor da lumina, soarele* se va întuneca la răsăritul lui şi luna nu-şi va da lumina.

11. Şi voi pedepsi* lumea pentru răutatea ei şi pe cei răi* pentru nelegiuirea lor. Şi voi face să înceteze trufia celor semeţi şi voi smeri mândria celor violenţi.

12. Voi face ca un muritorEbr. „enoş“ să fie mai de preţ* decât aurul fin, şi un omEbr. „adam“ mai mult decât aurul* de Ofir.

13. De aceea voi cutremura* cerurile şi pământul* va fi clătinat din locul lui, de furia Domnului oştirilor şi în ziua* aprinderii mâniei Sale.

14. Şi va fi aşa: ca o căprioară urmărită şi ca o turmă* pe care n o adună nimeni, fiecare se va întoarce* la poporul său şi fiecare va fugi în ţara sa.

15. Toţi cei care vor fi găsiţi vor fi străpunşi* şi toţi cei prinşiSau „aliaţii lor“ vor cădea prin sabie.

16. Şi pruncii* lor vor fi zdrobiţi înaintea ochilor lor, casele lor vor fi jefuite, iar soţiile lor, violate.

17. ✡ Iată, voi stârni* împotriva lor pe mezi, care nu se uită la argint* şi nu găsesc plăcere în aur.

18. Şi arcurile lor îi vor doborî* pe tineri şi nu vor avea milă de rodul pântecelui. Ochiul lor nu-i va cruţa pe fii.

19. Şi Babilonul*, gloria* împărăţiilor, fala mândriei caldeenilor, va fi ca atunci când a nimicit Dumnezeu Sodoma* şi Gomora.

20. Niciodată* nu va mai fi locuit şi nu va rămâne nimeni în el, din generaţie în generaţie. Şi arabul* nu-şi va mai întinde cortul acolo, nici păstorii nu-şi vor culca turmele acolo.

21. Ci fiarele* pustiului se vor culca acolo şi bufniţeleLit. „făpturi care plâng“ (cu un glas sinistru) vor umple casele lor. Şi acolo vor locui struţiiSau „fiicele struţului“ şi acolo se vor juca ţapii păroşi.

22. Şi şacalii vor urla unul la altul în cetăţuile* lor, şi câinii sălbatici în palatele lor plăcute.

Şi timpul lui este aproape* să vină şi zilele nu i se vor lungi.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)