Isaia

Capitolul 61

Anul de îndurare şi ziua răzbunării

1. Duhul* Domnului Dumnezeu este peste Mine, pentru că Domnul M-a uns* ca să aduc o veste bună celor blânzi. M-a trimis să leg* rănile celor cu inima zdrobită, să vestesc eliberare* celor captivi şi deschidere a închisorii celor încătuşaţi;

2. să vestesc anul* de îndurare al Domnului şi ziua* răzbunării Dumnezeului nostru; ca să mângâi* pe toţi cei care jelesc;

3. ca să rânduiesc pentru cei care jelesc, în Sion, să li se dea* podoabă în loc de cenuşă, untdelemnul de bucurie în loc de jale, veşmântul de laudă în locul duhului de mâhnire; ca să fie numiţi: „Terebinţi ai dreptăţii“, „Răsad* al Domnului“, ca El să fie glorificat*.

4. ✡ Şi vor reconstrui* vechile ruine; vor ridica din nou dărâmăturile de altădată şi vor repara cetăţile părăsite, locurile pustiite din generaţie în generaţie.

5. Şi străinii vor sta şi vor paşte turmele voastre. Şi fiii străinului* vor fi plugarii voştri şi viticultorii voştri,

6. iar voi* veţi fi chemaţi: „Preoţi ai Domnului“; se va spune despre voi: „Slujitori ai Dumnezeului nostru“. Veţi mânca* bogăţiile naţiunilor şi veţi intraSau „vă veţi lăuda“ în gloria lor.

7. În locul* ruşinii voastre veţi primi dublu; şi în locul dispreţului vor sărbători, bucurându-se de partea lor. De aceea, în ţara lor vor stăpâni o parte dublă, vor avea o bucurie eternă.

8. Pentru că Eu*, Domnul, iubesc judecataSau „dreptatea“, urăsc* jaful şi nelegiuirea şi cu adevărat le voi da răsplata şi voi face* un legământ etern cu ei.

9. Şi sămânţa lor va fi cunoscută între naţiuni şi urmaşii lor, între popoare. Toţi cei care îi vor vedea îi vor recunoaşte că sunt* sămânţa pe care a binecuvântat-o Domnul.

10. ✡ Mă voi bucura* mult în Domnul, mi se va veseli sufletul în Dumnezeul meu; pentru că* El m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantauaHaină largă, purtată pe deasupra, în Orient dreptăţii, cum* îşi împodobeşte mirele capul ca un preot şi cum se împodobeşte o mireasă cu bijuteriile ei.

11. Pentru că, după cum pământul face să răsară lăstarul său şi grădina face să crească semănăturile ei, tot aşa Domnul Dumnezeu va face să răsară* dreptatea şi lauda înaintea tuturor naţiunilor.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)