Isaia

Capitolul 66

Judecată şi speranţă

1. Aşa zice Domnul: „Cerurile* sunt tronul Meu, iar pământul, aşternutul picioarelor Mele. Ce casă Îmi veţi construi? Şi care este locul Meu de odihnă?

2. Şi toate aceste lucruri mâna* Mea le-a făcut şi toate acestea şi-au căpătat fiinţa“, zice Domnul. „Dar spre acesta Mă voi uita: spre cel smerit şi zdrobit* în duh şi care tremură* la cuvântul Meu.

3. Cel care înjunghie* un bou este ca acela care ucide un om; cel care jertfeşte un miel, ca acela care rupe gâtul unui câine*; cel care aduce un dar de mâncare, ca acela care aduce sânge de porc; cel care oferă o aducere-aminte de tămâie, ca acela care binecuvântează pe un idol. După cum ei şi-au ales căile lor şi sufletul lor se desfătează în urâciunile lor,

4. şi Eu voi alege nenorocirea lor şi voi aduce asupra lor lucrurile de care se tem, pentru că Eu am chemat* şi nimeni n-a răspuns; am vorbit şi ei n-au ascultat, ci au făcut ce este rău în ochii Mei şi au ales ceea ce nu-Mi place“.

5. ✡ Ascultaţi cuvântul Domnului, voi, cei care tremuraţi* la cuvântul Lui. „Fraţii voştri, care vă urăsc*, care vă alungă* pentru Numele Meu, au zis: «Domnul fie glorificat* şi să vedem bucuria voastră!» Dar eiSau „Dar El va apărea spre bucuria voastră, iar ei“ se vor ruşina“.

6. ✡ Un glas de vuiet din cetate! Un glas din templu! Glas al Domnului, care răsplăteşte vrăjmaşilor Săi!

7. ✡ Mai înainte de a suferi durerile naşterii, a născut; înainte de a-i veni durerile, a dat naştere unui copil de parte bărbătească.

8. Cine a auzit aşa ceva? Cine a văzut asemenea lucruri? Se naşte o ţarăSau „Poate fi făcută o ţară să nască“ într-o zi? Se naşte o naţiune deodată? Pentru că îndată ce a avut durerile naşterii, Sionul şi-a şi născut fiii.

9. „Să aduc Eu până la momentul naşterii şi să nu fac să se nască?“ zice Domnul. „Eu, care fac să se nască, voi închide Eu pântecele?“ zice Dumnezeul tău.

10. ✡ Veseliţi-vă* cu Ierusalimul şi bucuraţi-vă pentru el, toţi cei care-l iubiţi. Săltaţi de bucurieLit. „Bucuraţi-vă cu bucurie“ cu el toţi cei care aţi jelit pentru el.

11. Pentru că veţi suge şi vă veţi sătura* la sânul mângâierilor lui; pentru că veţi bea şi vă veţi desfăta din plinătatea gloriei lui.

12. Pentru că aşa zice Domnul: „Iată, voi întinde peste el pacea* ca un râu şi gloria* naţiunilor ca un pârâu care se revarsă; şi veţi suge din el, veţi fi purtaţi pe braţeLit. „coaste“* şi veţi fi dezmierdaţi pe genunchi.

13. Cum mângâie pe cineva mama sa, aşa vă voi mângâia Eu; şi veţi fi mângâiaţi în Ierusalim!

14. Şi veţi vedea şi inima vi se va bucura şi oasele* voastre vor înflori ca iarba“. Şi mâna Domnului se va face cunoscută faţă de slujitorii Săi, şi El Îşi va vărsa mânia asupra vrăjmaşilor Lui.

15. ✡ Pentru că, iată, Domnul va veni cu foc* şi carele Lui sunt ca un vârtej, ca să-Şi arate mânia Sa cu furie şi mustrarea Sa cu flăcări de foc.

16. Pentru că Domnul va intra la judecată cu orice carne, cu foc şi cu sabia* Lui; şi mulţi vor fi cei ucişi de Domnul.

17. „Cei care se sfinţesc* şi se curăţesc în grădini, urmând pe unulProbabil un idol care este în mijloc, care mănâncă şi carne de porc, şi urâciune, şi şoareci, vor pieri împreună“, zice Domnul.

18. „Şi Eu cunosc faptele lor şi gândurile* lor. Vine timpul când voi aduna toate naţiunile şi limbile şi ele vor veni şi vor vedea gloria Mea.

19. Şi voi pune un semn* între ei şi pe cei scăpaţi dintre ei îi voi trimite la naţiuni: la Tarsis*, la Pul şi la cei din Lud*, care întind arcul; la Tubal şi la IavanGrecia, la insulele îndepărtate, care n-au auzit de faima Mea, nici n-au văzut gloria Mea: şi vor face cunoscut* gloria Mea printre naţiuni.

20. Şi-i vor aduce* pe toţi fraţii voştri din toate naţiunile, ca un dar de mâncare pentru Domnul, pe cai şi în care şi în căruţe acoperite şi pe catâri şi pe dromadere, la muntele Meu cel sfânt, la Ierusalim“, zice Domnul, cum aduc fiii lui Israel un dar de mâncare în vas curat în casa Domnului.

21. „Şi voi lua dintre ei ca preoţi* şi leviţi“, zice Domnul.

22. „Pentru că, după cum cerurile cele noi* şi pământul cel nou pe care le voi face vor rămâne înaintea Mea“, zice Domnul, „aşa vor rămâne sămânţa voastră şi numele vostru“.

23. Şi va fi aşa: de la lună* nouă la lună nouă şi de la sabat la sabat, orice* oma va veni să se închine înaintea Mea“, zice Domnul.

24. „Şi vor ieşi şi vor privi trupurile* moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva Mea; pentru că viermele* lor nu va muri şi focul lor nu se va stinge; şi vor fi o pricină de dezgust pentru orice făpturăLit. „carne““.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)