Isaia

Capitolul 54

Israel reprimit

1. „Bucură-te, cea sterilă*, tu, care nu năşteai! Izbucneşte în cântare de bucurie şi scoate strigăte de bucurie, tu, care nu ai fost în durerile naşterii! Pentru că* mai mulţi sunt fiii celei părăsite decât fiii celei măritate“, zice Domnul.

2. Lărgeşte-ţi* locul cortului, şi ei să întindă acoperământulLit. „covoarele“ locuinţelor tale; nu cruţa, lungeşte-ţi funiile şi întăreşte-ţi ţăruşii.

3. Pentru că te vei întinde* la dreapta şi la stânga, şi sămânţa* ta va stăpâni naţiunile, şi va face să fie locuite cetăţile pustiite.

4. Nu te teme, pentru că nu te vei ruşina, nici nu vei roşi; pentru că nu vei fi dată de ruşine. Pentru că vei uita ruşinea* tinereţii tale şi nu-ţi vei mai aduce aminte de dispreţul văduviei tale.

5. Pentru că Cel care te-a făcut este* soţulSau „stăpânul“, „domnul“ tău: Domnul oştirilor este Numele Lui şi Sfântul lui Israel este Răscumpărătorul tău. El Se va numi Dumnezeul* întregului pământ.

6. „Pentru că Domnul te-a* chemat ca pe o soţie părăsită şi întristată în duh şi ca pe o soţie din tinereţe, care a fost alungatăSau „dispreţuită““, zice Dumnezeul tău.

7. „Te-am părăsit pentru o scurtă clipă*, dar te voi aduna* cu mari îndurări.

8. În revărsarea* mâniei Mi-am ascuns faţa de tine pentru o clipă, dar Mă voi îndura de tine cu o bunătate* eternă“, zice Domnul, Răscumpărătorul tău.

9. „Pentru că aceasta este pentru Mine ca apele lui Noe, când am jurat că apele lui Noe nu vor mai trece* peste pământ: aşa am jurat, că nu Mă voi mai mânia* pe tine, nici nu te voi mai mustra.

10. Pentru că munţii se vor muta* şi dealurile se vor clătina, dar bunătatea* Mea nu se va muta de la tine, nici legământul Meu de pace nu se va clătina“, zice Domnul, Cel care Se îndură de tine.

11. ✡ „Tu, cea întristată, bătută de furtună, nemângâiată*! Iată, voi aşeza* pietrele tale în antimoniu şi voi pune temeliile tale în safir;

12. şi voi face crestele zidurilor tale de rubine, şi porţile tale de cristal, şi toate marginile tale de pietre scumpe.

13. Şi toţi fiii tăi vor fi ucenicii* Domnului şi mare* va fi pacea fiilor tăi.

14. Vei fi întărită în dreptate*; vei fi departe de asuprire, pentru că nu te vei teme; şi de groază, pentru că ea nu se va apropia de tine.

15. Iată, ei se vor aduna laolaltă, dar aceasta nu va fi de la Mine; oricine se va aduna laolaltă împotriva* ta va cădea din cauza ta“.

16. „Iată, Eu l-am creat pe fierar, care suflă în focul de cărbuni şi scoate o unealtă pentru lucrul său. Şi Eu l-am creat pe pustiitor, ca să o nimicească.

17. Nici o armă* pregătită împotriva ta nu va reuşi; şi pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei condamna.

Aceasta este moştenirea slujitorilor Domnului şi dreptatea* lor de la Mine“, zice Domnul.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)