Isaia

Capitolul 50

Robul Domnului batjocorit şi ajutat

1. Aşa zice Domnul: „Unde este scrisoarea* de despărţire a mamei voastre, cu care am alungat-o*? Sau căruia dintre creditorii Mei v-am vândut? Iată, pentru nelegiuirile voastre aţi fost vânduţi* şi pentru fărădelegile voastre este alungată mama voastră!

2. ✡ Pentru ce, când am venit, nu era nimeni? Am chemat şi nu era nimeni* care să răspundă? S-a scurtat, în adevăr, mâna* Mea, încât să nu poată răscumpăra, sau n-am Eu putere să salvez? Iată, cu mustrarea* Mea Eu usuc* marea, prefac râurile* în pustiu. Peştii lor se strică şi mor de sete, pentru că nu este apă.

3. Eu îmbrac cerurile în negru* şi le învelesc cu sac“.

4. ✡ „Domnul Dumnezeu mi-a dat* limba unui ucenic, ca să ştiu cum să ajut cu un cuvântSau „să spun un cuvânt la timpul potrivit“ pe cel obosit*. El îmi trezeşte dimineaţă* după dimineaţă, îmi trezeşte urechea, ca să ascult ca un ucenic.

5. Domnul Dumnezeu mi-a deschis* urechea şi nu m-am împotrivit*, nu m-am dat înapoi.

6. Mi-am dat spatele* celor care băteau şi obrajii* celor care mi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns faţa de batjocură şi de scuipare*.

7. Pentru că Domnul Dumnezeu mă va ajuta, de aceea nu m-am ruşinat; de aceea mi-am făcut* faţa ca o cremene şi ştiu că nu voi fi dat de ruşine“.

8. Cel care mă îndreptăţeşte este aproape*; cine se va certa cu mine? Să ne înfăţişăm* împreună. Cine este potrivnicul meu? Să se apropie de mine!

9. Iată, Domnul Dumnezeu mă va ajuta*! Cine mă va condamna? Iată, toţi se vor învechi ca o haină; îi va mânca molia*.

10. ✡ Cine este între voi cel care se teme de Domnul, cel care ascultă de glasul Robului* Său? Cel care umblă* în întuneric şi n-are lumină să se încreadă* în Numele Domnului şi să se sprijine pe Dumnezeul său.

11. Iată, voi toţi, care aprindeţi un foc, care vă înconjuraţi cu tăciuniSau „scântei“, umblaţi în lumina focului vostru şi între tăciunii pe care i aţi aprins. Aceasta veţi avea din mâna Mea: veţi zăcea* în durere.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)