Isaia

Capitolul 22

Valea viziunii

1. ✸ Profeţia despre Valea* viziunii.

Ce ai de te sui toată pe acoperişuri,

2. tu, cea plină de vuiet, cetate* zgomotoasă, cetate voioasă? Oamenii tăi ucişi nu sunt ucişi de sabie, nici morţi în luptă.

3. Toate căpeteniile tale au fugit împreună, dar sunt luaţi captivi fără arcSau „sunt luaţi captivi de arcaşi“. Toţi cei care sunt prinşi în tine sunt luaţi captivi împreună; ei fugeau departe.

4. De aceea am zis: „Întoarceţi vă privirile de la mine, lăsaţi mă să plâng* cu amar. Nu stăruiţi să mă mângâiaţi pentru pieireaSau „coruperea“ fiicei poporului meu.

5. ✡ Pentru că este o zi* de tulburare şi de zdrobire şi de încurcătură de* la Domnul Dumnezeul oştirilor în Valea viziuniiSau „viziunilor“; de surpare a zidului şi de strigare spre munte.

6. Şi Elamul* poartă tolba; înaintează cu care de bărbaţi şi călăreţi, şi Chirul* dezveleşte scutul.

7. Şi va fi aşa: văile tale cele mai alese se vor umple de care, şi călăreţii se vor aşeza în linie de bătaie, la poartă.

8. Şi El ridică vălul lui Iuda. Şi tu te-ai uitat în ziua aceea la arma din casa* pădurii.

9. Şi aţi văzut că spărturile cetăţii lui David sunt multe, şi aţi adunat* apele iazului de jos.

10. Şi aţi numărat casele Ierusalimului şi aţi stricat casele, ca să întăriţi zidul.

11. Şi aţi făcut un şanţ între* cele două ziduri, pentru apele* iazului celui vechi; dar n-aţi privit spre Cel care l-a făcut, nici nu v-aţi uitat la Cel care din vechime l-a întocmitSau „l-a plănuit“.

12. ✡ Şi, în ziua aceea, Domnul Dumnezeul oştirilor a chemat la plâns* şi la bocet şi la raderea* capului şi la încingere cu sac.

13. Şi iată bucuria şi veselia*, înjunghierea boilor şi tăierea oilor, mâncarea cărnii şi băutul vinului: „Să mâncăm* şi să bem, pentru că mâine vom muri!“

14. Şi s-a descoperit în auzul meu de la Domnul oştirilor: „Cu adevărat*, nu vi se va iertaSau „nu vă va fi ispăşită“, sau „nu veţi fi curăţiţi de“ nelegiuirea aceasta până veţi muri“, zice Domnul Dumnezeul oştirilor.

Şebna înlocuit cu Eliachim

15. Aşa zice Domnul Dumnezeul oştirilor:

„Du-te, intră la administratorul acesta, la Şebna*, care este mai-mare peste casă şi spune:

16. «Ce faci aici? Şi pe cine ai aici, de ţi-ai săpat aici un mormânt ca unul care îşi sapă* mormântul sus, tăindu-şi în stâncă o locuinţă pentru sine?

17. Iată, Domnul te va azvârli cu puterea unui viteaz şi te va acoperi cu totul.

18. Te va învârti ca pe un ghem şi te va azvârli ca pe o minge într-o ţară largă. Acolo vei muri şi acolo vor fi carele gloriei tale, tu, ruşinea casei stăpânului tău!

19. Şi te voi alunga din slujba ta, şi El te va smulge din starea ta.

20. Şi va fi aşa: în ziua aceea îl voi chema pe robul Meu, pe Eliachim*, fiul lui Hilchia,

21. şi voi pune pe el tunica ta, şi-l voi întări cu brâul tău şi voi pune autoritatea ta în mâna lui, şi el va fi un tată pentru locuitorii Ierusalimului şi pentru casa lui Iuda.

22. Şi voi pune pe umărul lui cheia* casei lui David, şi el va deschide şi nimeni nu va închide, şi el va închide şi nimeni nu va deschide.

23. Şi-l voi întări ca* pe un cui într-un loc tare şi va fi ca un tron de glorie* pentru casa tatălui său.

24. Şi pe el se va rezemaLit. „vor atârna pe el“ toată gloria casei tatălui său, urmaşii şi odrasla, toate vasele cele mici, de la potire până la urcioareSau „burdufuri“»“.

25. „În ziua aceea“, zice Domnul oştirilor, „cuiul care a fost înţepenit într-un loc tare va fi îndepărtat şi va fi tăiat şi va cădea, şi povara care era deasupra lui va fi nimicită“, pentru că Domnul a vorbit.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)