Isaia

Capitolul 46

Răsturnarea idolilor din Babilon

1. BelIdol babilonean se prăbuşeşte*, NeboIdol babilonean se înclină. Idolii lor sunt puşi pe animale şi pe vite. Lucrurile pe care le purtaţi sunt apăsătoare, o povară pentru vita obosită!

2. Ele se încovoaie, se pleacă jos laolaltă: n-au putut salva povara; şi sufletul* lor este dus în captivitate.

3. ✡ „Ascultaţi-Mă, casă a lui Iacov şi toată rămăşiţa casei lui Israel, pe care v-am dus din pântece, pe care v-am purtat* de la naştere:

4. până la bătrâneţe Eu* sunt AcelaşiSau „Eu sunt El“ (Nume al lui Dumnezeu), şi până veţi încărunţi* Eu voi purta. Eu v-am făcut şi Eu voi duce; da, voi purta şi voi scăpa.

5. Cu cine* Mă veţi asemăna şi Mă veţi face deopotrivă sau Mă veţi pune alături, ca să fim deopotrivă?

6. Ei varsă* aur din sac şi cântăresc argint în balanţă; tocmesc un argintar şi el face un dumnezeu: ei se pleacă, da, i se închină.

7. Îl ridică* pe umăr, îl poartă şi-l aşază la locul lui şi el stă acolo, nu se mişcă din locul lui; da, când strigă cineva la el, el nu răspunde, nu-l scapă din strâmtorarea lui“.

8. ✡ „Aduceţi-vă aminte* de aceasta şi fiţi oameniLit. „bărbaţi“! Întoarceţi-vă în inimă, voi, răzvrătiţilor!

9. Aduceţi-vă aminte de cele de mai înainte*, din vechime, pentru că Eu sunt Dumnezeu şi nu este* altul; Eu sunt Dumnezeu şi nu este nimeni asemenea Mie,

10. care spun* sfârşitul de la început, din timpuri străvechi, cele nefăcute încă, zicând: Planul* Meu va sta în picioare şi voi face toată plăcerea Mea,

11. chemând pasărea răpitoare de la* răsărit, pe omul* planului Meu dintr-o ţară îndepărtată. Da, Eu am vorbit* şi Eu voi împlini; Eu am gândit şi Eu voi face“.

12. ✡ „Ascultaţi-Mă, voi, cei tari cu inima*, care sunteţi departe* de dreptate!

13. Eu apropii* dreptatea Mea; ea nu va fi departe şi salvarea Mea nu va întârzia. Şi Eu voi dărui Sionului salvare* şi lui Israel gloria Mea“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)