Isaia

Capitolul 11

Domnia dreaptă a Odraslei lui Isai

1. Şi o Odraslă* va ieşi din tulpina* lui Isai şi o Ramură* din rădăcinile* lui va rodi.

2. Şi Duhul* Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune* şi de pricepere, duh de sfat şi de putere*, duh de cunoştinţă şi de temere de Domnul.

3. Şi plăcerea Lui va fi temerea de Domnul; şi nu va judeca după* cele văzuteLit. „după vederea“ de ochii Săi, nici nu va hotărî după cele auziteLit. „după auzul“ cu urechile Sale,

4. ci îi va judeca* pe cei săraci cu dreptate, şi va hotărî cu nepărtinire pentru cei blânziSau „întristaţi“ ai pământului, şi va lovi* pământul cu nuiaua gurii Lui, şi-l va ucide pe cel rău cu suflarea buzelor Sale.

5. Şi dreptatea* va fi brâul rărunchilor Săi, iar credincioşia*, brâul coapselor Sale.

6. Şi lupul* va locui cu mielul şi leopardul se va culca lângă ied; şi viţelul şi puiul de leu şi vitele îngrăşate vor fi împreună, şi le va mâna un copilaş.

7. Şi vaca va paşte cu ursoaica, puii lor se vor culca împreună, şi leul va mânca paie ca boul.

8. Şi pruncul care suge se va juca la gura scorburii năpârcii, şi copilul înţărcat îşi va întinde mâna în vizuina viperei.

9. Nu vor face răni*, nici nu vor nimici pe tot muntele Meu cel sfânt. Pentru că pământul va fi plin* de cunoştinţa Domnului, aşa cum apele acoperă marea.

10. Şi va fi aşa: în ziua aceea, rădăcina* lui IsaiYah există va sta ca steag al popoarelor*; naţiunile o vor căuta şi locul* său de odihnă va fi glorios.

11. Şi va fi aşa: în ziua aceea, Domnul Îşi va întinde din nou mâna, a doua oară, ca să dobândească rămăşiţa* poporului Său, care va fi rămas, din Asiria*, şi din Egipt, şi din PatrosEgiptul de Sus, şi din CuşEtiopia, şi din ElamPersia, şi din Şinear, şi din Hamat, şi din insuleleRegiunile maritime* mării.

12. Şi va înălţa un steag pentru naţiuni şi-i va aduna pe cei alungaţi ai lui Israel şi-i va strânge pe cei risipiţi* ai lui Iuda, din cele patru colţuri ale pământului.

13. Şi invidia* lui Efraim se va depărta şi vrăjmaşii lui Iuda vor fi nimiciţi; Efraim nu-l va invidia pe Iuda şi Iuda nu-l va tulbura pe Efraim,

14. ci vor zbura pe umărul* filistenilor spre apus*. Împreună îi vor prăda* pe fiii Răsăritului; îşi vor întinde mâna asupra Edomului* şi a Moabului, şi fiii lui Amon vor asculta de ei.

15. Şi Domnul va seca* limba mării Egiptului şi Îşi va mişca mâna asupra râului cu vântul Său cel arzător şi-l va despica în şapte pâraie, şi-i va face pe oameni să treacă* peste el cu încălţămintea uscatăSau „în sandale“.

16. Şi va fi o cale* pentru rămăşiţa poporului Său, care va fi rămas din Asiria, cum* a fost pentru Israel în ziua când s-a suit din ţara Egiptului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)