Isaia

Capitolul 23

Căderea Tirului

1. ✸ Profeţia despre Tir*.

Urlaţi, corăbii* ale Tarsisului, pentru că el este pustiit, încât nu mai este nici casă, nici intrare! Din ţara* ChitimCipru li se descoperă aceasta.

2. Amuţiţi*, locuitori ai coasteiSau „insulei“! Negustorii Sidonului, care trec peste mare, te-au umplut.

3. Şi pe ape mari, sămânţa ŞihoruluiAfluent al Nilului*, secerişul Nilului, era venitul lui; şi el era piaţa* naţiunilor.

4. Ruşinează-te, Sidonule*! Pentru că marea a vorbit, tăria mării, zicând: „N-am avut dureri de naştere, nici n-am născut, nici n-am hrănit tineri, nici n-am crescut fecioare“.

5. Ca şi la ştirea despre Egipt*, vor tremura la ştirea despre TirSau „Când a venit ştirea în Egipt, au tremurat la ştirea despre Tir“.

6. ✡ Treceţi la Tarsis! Urlaţi, locuitori ai coastei!

7. Aceasta este cetatea voastră cea veselă*, a cărei obârşie este din zilele vechi? Picioarele ei o vor duce să locuiască departe!

8. Cine a hotărât aceasta împotriva Tirului care împărţea* cununi, ai cărui negustori erau căpetenii, ai cărui comercianţi erau cei onoraţi ai pământului?

9. Domnul oştirilor a hotărât* aceasta, ca să întineze* mândria oricărei glorii, ca să-i umilească pe toţi cei onoraţi ai pământului.

10. ✡ Revarsă-te peste ţara ta, ca Nilul, fiică a Tarsisului. Nu mai este nici o piedicăLit. „brâu“!

11. El Şi-a întins* mâna asupra mării, a clătinat* împărăţiile; Domnul a dat poruncă în privinţa Canaanului, să i se distrugă întăriturile.

12. Şi a zis: „Nu te vei mai bucura*, fecioară asuprităSau „dezonorată“, fiică a Sidonului! Ridică-te, treci la Chitim*; nici acolo nu vei avea odihnă!

13. Iată ţara caldeenilor! Poporul acesta nu mai este. Asirianul l-a întemeiat pentru locuitorii* pustiuluiFiarele pustiului: ei şi-au ridicat turnurile, i-au surpat palatele; El l-a prefăcut în dărâmături.

14. Urlaţi, corăbii* ale Tarsisului, pentru că vi s-a pustiit întăritura.

15. Şi va fi aşa: în ziua aceea, Tirul va fi dat uitării şaptezeci* de ani, cât zilele unui împărat. La sfârşitul celor şaptezeci de ani va fi pentru Tir ca în cântarea curvei:

16. „Ia o harfă, dă ocol cetăţii, curvă uitată! Atinge cu măiestrie corzile, cântă multe cântece, ca să-şi amintească de tine“.

17. Şi va fi aşa: la sfârşitul celor şaptezeci* de ani, Domnul va cerceta Tirul; şi el se va întoarce la câştigul lui; şi el se va prostitua* cu toate împărăţiile lumii de pe faţa pământului.

18. Şi marfa lui şi câştigul lui vor fi sfinte* pentru Domnul: nu vor fi strânse, nici păstrate; pentru că marfa lui va fi pentru cei care locuiesc înaintea Domnului, ca să mănânce şi să se sature şi să aibă veşminte trainiceSau „alese“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)