Isaia

Capitolul 8

Prăbuşirea Asiriei şi a lui Israel

1. Şi Domnul mi-a zis: „Ia-ţi o tablă mare şi scrie* pe ea cu condeiSau „cu unealtă de gravat“ de om: Pentru Maher-Şalal-Haş-BazRepede la jaf, grăbit la pradă“.

2. Şi mi-am chemat martori credincioşi, pe preotul Urie* şi pe Zaharia, fiul lui Ieberechia.

3. Şi m-am apropiat de profetesă şi ea a rămas însărcinată şi a născut un fiu. Şi Domnul mi-a zis: „Pune-i numele*: Maher-Şalal-Haş-Baz.

4. Pentru că înainte* de a şti copilul să strige: «Tatăl meu!» şi «Mama mea!», bogăţiile* Damascului şi prada Samariei vor fi luate dinaintea împăratului Asiriei“.

5. Şi Domnul mi-a vorbit din nou, zicând:

6. „Pentru că poporul acesta a respins apele lin-curgătoare din Siloe* şi se bucură* de Reţin şi de fiul lui Remalia,

7. de aceea, iată, Domnul va aduce peste ei apele puternice şi multe ale râului, pe împăratul* Asiriei şi toată gloria lui. Şi el se va sui în toată albia lui şi va trece peste toate malurile lui.

8. Şi va năvăli în Iuda, se va revărsa şi va trece mai departe, va ajunge* până la gât. Şi întinderea aripilor sale va umple lărgimea ţării tale, Emanuele*!

9. ✡ Însoţiţi-văSau „Scoateţi strigăte de război“*, popoarelor, şi veţi fi zdrobite; şi plecaţi urechea, voi toţi care locuiţi departe de ţară! Încingeţi-vă, şi veţi fi zdrobiţi! Încingeţi-vă, şi veţi fi zdrobiţi!

10. Faceţi un planLit. „Plănuiţi un plan“*, şi va fi zădărnicit! Spuneţi un cuvânt, şi nu va sta* în picioare, pentru că Dumnezeu este cu* noiEbr. „Emanuel““.

11. Pentru că aşa mi-a vorbit Domnul, cu mână tare, şi m-a învăţat să nu umblu* pe calea poporului acestuia, zicând:

12. „Să nu numiţi uneltireSau „alianţă“* tot ce numeşte poporul acesta uneltire. Şi nu vă speriaţi* de teama lui, nici nu vă înfricoşaţi.

13. Pe Domnul* oştirilor, pe El să-L sfinţiţi, şi El să fie temerea* voastră, şi El să fie înfricoşarea voastră.

14. Şi El va fi locaş* sfânt şi piatră* de poticnire şi stâncă de cădere pentru amândouă casele lui Israel, cursă şi laţ pentru locuitorii Ierusalimului.

15. Şi mulţi* dintre ei se vor poticni, şi vor cădea, şi vor fi sfărâmaţi, şi vor nimeri în cursă, şi vor fi prinşi“.

16. „Leagă* mărturia, pecetluieşte* legea între ucenicii* Mei“.

17. Şi eu Îl voi aştepta* pe Domnul, care Îşi ascunde* faţa de casa lui Iacov, şi în El mă voi încrede.

18. Iată*, eu şi copiii pe care mi i a dat Domnul, suntem semne* şi minuniSau „simboluri“, „tipuri“ în Israel, de la Domnul oştirilor care locuieşte* pe muntele Sion.

19. Şi când vă vor zice: „Întrebaţi-i pe cei care cheamă* duhurile morţilor şi pe ghicitorii care şuşotesc* şi bolborosesc“… Să nu întrebe* un popor pe Dumnezeul său? Să meargă ei la cei morţi* pentru cei vii?

20. Să meargă la lege* şi la mărturie! Dacă nu vorbesc după cuvântul acesta, nu va fi nici un revărsat* de ziuă pentru ei.

21. Şi vor cutreiera prin eaPrin ţară, greu apăsaţi şi flămânzi. Şi va fi aşa: când vor flămânzi, se vor mânia şi vor blestema* pe împăratul lor şi pe Dumnezeul lor, şi vor privi în sus;

22. şi se vor uita* la pământ, şi iată necaz şi beznă, întunericul neliniştii! şi vor fi alungaţi în întuneric* greu.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)