Isaia

Capitolul 32

Împărăţia dreptăţii

1. Iată, un împărat* va împărăţi cu dreptate şi căpeteniile vor conduce cu judecată.

2. Şi un om va fi ca un loc de ascuns* împotriva vântului şi ca un loc de adăpost împotriva furtunii, ca pâraiele de apă* într-un loc uscat, ca umbra unei stânci mari pe un pământ însetat.

3. Şi ochii* celor care văd nu vor fi întunecaţi şi urechile celor care aud vor fi ascultătoare;

4. şi inima celor grăbiţi* va deosebi cunoştinţa şi limba gângavilor va fi gata să vorbească lămurit.

5. Nebunul* nu se va mai numi ales, nici zgârcitul nu se va mai numi darnic.

6. Pentru că nebunul va vorbi nebunie şi inima* lui va gândi nelegiuire, ca să lucreze făţărnicieSau „neevlavie“ şi să rostească rătăcire împotriva Domnului, ca să lase gol sufletul celui flămând şi să ia băutura celui însetat.

7. Şi armeleSau „uneltele“ zgârcitului sunt rele: el face planuri* viclene, ca să i nimicească pe cei blânzi cu cuvinte mincinoase, chiar atunci când cel sărac vorbeşte drept.

8. Dar cel ales* plănuieşte lucruri alese şi va stărui în lucruri alese.

Femeile fără grijă

9. ✡ Ridicaţi-vă, femei fără grijă*, ascultaţi glasul meu! Voi, fiice nepăsătoare, plecaţi urechea la vorbirea mea!

10. După un an şi câteva zile, veţi fi neliniştite, voi, cele nepăsătoare, căci culesul viilor se va duce, strânsul roadelor nu va veni.

11. Tremuraţi, voi, femei fără grijă! Tulburaţi-vă, nepăsătoarelor! Dezbrăcaţi-vă şi dezgoliţi vă şi încingeţi-vă coapsele!

12. Bateţi-vă* în piept, plângând pentru câmpiile cele plăcute, pentru viile cele roditoare!

Judecată şi speranţe pentru ţară

13. ✡ Pe pământul* poporului meu vor răsări spini şi mărăcini, chiar pe toate casele de bucurie din cetatea* cea veselă.

14. Pentru că palatul va fi părăsit, cetatea zgomotoasă va fi abandonată; dealulSau „Ofelul“, numele propriu al dealului fortificat şi turnul de pază vor fi peşteri pentru totdeauna, o bucurie pentru măgarii sălbatici, păşune* pentru turme,

15. până când Duhul* va fi turnat de sus peste noi şi pustiul se va preface în câmpie* roditoare şi câmpia roditoare va fi socotită ca o pădure.

16. Şi judecata va locui în pustiu şi dreptatea va locui în câmpia roditoare.

17. Şi lucrarea* dreptăţii va fi pace; şi rodul dreptăţii, linişte* şi siguranţă pentru totdeauna.

18. Şi poporul meu va trăi într-o locuinţă a păcii* şi în cămine liniştite şi în locuri de odihnă fără grijă.

19. Şi va cădea grindină, coborându-se asupra pădurii, şi cetatea* va fi coborâtă într-o stare smerităSau „într-un loc jos“.

20. ✡ Ferice* de voi, care semănaţi lângă toate apele, care daţi drumul picioarelor boului şi măgarului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)