Psalmii

Cartea a doua

Psalmul 54

Către mai marele cîntăreţilor. De cîntat cu instrumente cu coarde. O cîntare a lui David. Făcută cînd au venit Zifiţii să spună lui Saul: „Ştiţi că David şade ascuns printre noi?“

1. Scapă-mă, Dumnezeule, prin Numele Tău,

şi fă-mi dreptate, prin puterea Ta?

2. Ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule,

ia aminte la cuvintele gurii mele.

3. Căci nişte străini s-au sculat împotriva mea, nişte oameni asupritori vor să-mi ia viaţa;

ei nu se gîndesc la Dumnezeu. -

4. Da, Dumnezeu este ajutorul meu,

Domnul este sprijinul sufletului meu!

5. Răul se va întoarce asupra protivnicilor mei;

nimiceşte-i în credincioşia Ta!

6. Atunci Îţi voi aduce jertfe de bună voie,

voi lăuda Numele Tău, Doamne, căci este binevoitor;

7. căci El mă izbăveşte din toate necazurile,

şi cu ochii mei îmi văd împlinită dorinţa privitoare la vrăjmaşii mei.