Psalmii

Cartea a doua

Psalmul 67

Către mai marele cîntăreţilor. De cîntat pe instrumente cu coarde. Un psalm. O cîntare.

1. Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvinteze,

să facă să lumineze peste noi Faţa Lui, -

2. ca să se cunoască pe pămînt calea Ta,

şi printre toate neamurile mîntuirea Ta!

3. Te laudă, popoarele, Dumnezeule,

toate popoarele Te laudă.

4. Se bucură neamurile şi se veselesc;

căci Tu judeci popoarele cu nepărtinire, şi povăţuieşti neamurile pe pămînt. -

5. Te laudă, popoarele, Dumnezeule,

toate popoarele Te laudă.

6. Pămîntul îşi dă roadele;

Dumnezeu, Dumnezeul nostru, ne binecuvintează,

7. Dumnezeu ne binecuvintează,

şi toate marginile pămîntului se tem de El.