Psalmii

Cartea întîia

Psalmul 13

Către mai marele cîntăreţilor. Un psalm al lui David.

1. Pînă cînd, Doamne, mă vei uita neîncetat?

Pînă cînd Îţi vei ascunde Faţa de mine?

2. Pînă cînd voi avea sufletul plin de griji,

şi inima plină de necazuri în fiecare zi?

Pînă cînd se va ridica vrăjmaşul meu împotriva mea?

3. Priveşte, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu!

Dă lumină ochilor mei, ca să n-adorm somnul morţii,

4. ca să nu zică vrăjmaşul meu: „L-am biruit!“

Şi să nu se bucure protivnicii mei, cînd mă clatin.

5. Eu am încredere în bunătătea Ta,

sînt cu inima veselă, din pricina mîntuirii Tale:

6. cînt Domnului,

căci mi-a făcut bine!