Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 131

O cîntare a treptelor. Un psalm al lui David.

1. Doamne, eu n-am o inimă îngîmfată, nici priviri trufaşe,

nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari

şi prea înalte pentru mine.

2. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniştit şi potolit,

ca un copil înţercat, care stă lîngă mamă-sa;

da, sufletul meu este ca un copil înţercat.

3. Pune-ţi nădejdea în Domnul, Israele,

de acum şi pînă în veac!