Psalmii

Cartea a treia

Psalmul 82

Un psalm al lui Asaf.

1. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu;

El judecă în mijlocul dumnezeilor.

2. - „Pînă cînd veţi judeca strîmb, şi veţi căuta la faţa celor răi? -

3. Faceţi dreptate celui slab şi orfanului,

daţi dreptate nenorocitului şi săracului,

4. Scăpaţi pe cel nevoiaş şi lipsit,

izbăviţi-i din mîna celor răi.“

5. Dar ei nu vor să ştie de nimic, nu pricep-nimic,

ci umblă în întunerec;

de aceea se clatină toate temeliile pămîntului.

6. Eu am zis: „Sînteţi dumnezei, toţi sînteţi fii ai Celui Prea Înalt.“

7. Însă veţi muri ca nişte oameni,

veţi cădea ca un domnitor oarecare.“ -

8. Scoală-Te, Dumnezeule, şi judecă pămîntul!

Căci toate neamurile sînt ale Tale.