Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 143

Un psalm al lui David.

1. Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-Ţi urechea la cererile mele!

Ascultă-mă în credincioşia şi dreptatea Ta!

2. Nu intra la judecată cu robul Tău!

Căci nici un om viu nu este fără prihană înaintea Ta.

3. Vrăjmaşul îmi urmăreşte sufletul,

îmi calcă viaţa în picioare la pămînt:

mă face să locuiesc în întunerec, ca cei ce au murit de multă vreme.

4. Îmi este mîhnit duhul în mine,

îmi este turburată inima în lăuntrul meu.

5. Mi-aduc aminte de zilele de odinioară,

mă gîndesc la toate lucrările Tale,

cuget la lucrarea mînilor Tale.

6. Îmi întînd mînile spre Tine;

îmi suspină sufletul după Tine, ca un pămînt uscat. -

7. Grăbeşte de m-ascultă, Doamne!

Mi se topeşte duhul:

nu-mi ascunde Faţa Ta!

Căci aş ajunge atunci ca cei ce se pogoară în groapă!

8. Fă-mă să aud disdedimineaţă bunătatea Ta,

căci mă încred în Tine.

Arată-mi calea pe care trebuie să umblu,

căci la Tine îmi înalţ sufletul.

9. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, Doamne, căci la Tine caut adăpost.

10. Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul meu.

Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă!

11. Pentru Numele Tău, Doamne, înviorează-mă;

în dreptatea Ta, scoate-mi sufletul din necaz!

12. În bunătatea Ta, nimiceşte pe vrăjmaşii mei,

şi perde pe toţi protivnicii sufletului meu,

căci eu sînt robul Tău.