Psalmii

Cartea a patra

Psalmul 100

Un psalm de laudă.

1. Strigaţi de bucurie către Domnul,

toţi locuitorii pămîntului!

2. Slujiţi Domnului cu bucurie,

veniţi cu veselie înaintea Lui.

3. Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu!

El ne-a făcut, ai Lui sîntem:

noi sîntem poporul Lui şi turma păşunei Lui.

4. Intraţi cu laude pe porţile

Lui, intraţi cu cîntări în curţile Lui!

Lăudaţi-L şi binecuvîntaţi-I Numele.

5. Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci,

şi credincioşia Lui din neam în neam.