Psalmii

Cartea a doua

Psalmul 58

Către mai marele cîntăreţilor. „Nu nimici“. O cîntare de laudă a lui David.

1. Oare, tăcînd, faceţi voi dreptate?

Oare aşa judecaţi voi fără părtinire, fiii oamenilor?

2. Dimpotrivă! în inimă, săvîrşiţi nelegiuiri;

în ţară, puneţi în cumpănă silnicia mînilor voastre.

3. Cei răi sînt stricaţi încă din pîntecele mamei lor,

mincinoşii se rătăcesc odată cu ieşirea din pîntecele mamei lor.

4. Au o otravă ca otrava unui şarpe,

ca otrava unei aspide surzi, care îşi astupă urechea,

5. care n-aude glasul vrăjitorilor, glasul fermecătorului celui mai iscusit.

6. Dumnezeule, zdrobeşte-le dinţii din gură!

Smulge, Doamne, măselele acestor pui de lei!

7. Să se risipească întocmai ca nişte ape cari se scurg!

Săgeţile, pe cari le-aruncă ei, să fie nişte săgeţi tocite!

8. Să piară, ca un melc, care se topeşte umblînd;

să nu vadă soarele, ca stîrpitura unei femei!

9. Înainte ca oalele voastre să simtă focul de spin

verde sau uscat, îl va lua vîrtejul.

10. Cel fără prihană se va bucura la vederea răzbunării;

îşi va scălda picioarele în sîngele celor răi.

11. Şi atunci oamenii vor zice: „Da, este o răsplată pentru cel fără prihană!

Da, este un Dumnezeu care judecă pe pămînt!“