Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 127

O cîntare a treptelor. Un psalm al lui Solomon.

1. Dacă nu zideşte Domnul o casă,

degeaba lucrează cei ce o zidesc;

dacă nu păzeşte Domnul o cetate,

degeaba veghează cel ce o păzeşte.

2. Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi vă culcaţi tîrziu,

ca să mîncaţi o pîne cîştigată cu durere;

căci prea iubiţilor Lui El le dă pîne ca în somn.

3. Iată, fiii sînt o moştenire dela Domnul,

rodul pîntecelui este o răsplată dată de El.

4. Ca săgeţile în mîna unui războinic,

aşa sînt fiii făcuţi la tinereţă.

5. Ferice de omul care îşi umple tolba de săgeţi cu ei!

Căci ei nu vor rămînea de ruşine,

cînd vor vorbi cu vrăjmaşii lor la poartă.