Psalmii

Cartea a treia

Psalmul 87

Un psalm al fiilor lui Core. O cîntare.

1. Sionul are temeliile aşezate pe munţii cei sfinţi:

2. Domnul iubeşte porţile Sionului mai mult decît toate locaşurile lui Iacov.

3. Lucruri pline de slavă au fost spuse despre tine,

cetate a lui Dumnezeu! -

4. Eu pomenesc Egiptul şi Babilonul printre cei ce Mă cunosc; iată, ţara Filistenilor, Tirul, cu Etiopia:

„în Sion s-au născut.“ -

5. Iar despre Sion este zis: „Toţi s-au născut în el,“

şi Cel Prea Înalt îl întăreşte.

6. Domnul numără popoarele, scriindu-le:

„Acolo s-au născut.“ -

7. Şi cei ce cîntă şi ceice joacă strigă:

„Toate izvoarele mele sînt în Tine.“