Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 122

O cîntare a treptelor. Un psalm al lui David.

1. Mă bucur cînd mi se zice;

„Haidem la Casa Domnului!“

2. Picioarele mi se opresc

în porţile tale, Ierusalime!

3. Ierusalime, tu eşti zidit

ca o cetate făcută dintr-o bucată!

4. Acolo se suie seminţiile, seminţiile Domnului,

după legea lui Israel,

ca să laude Numele Domnului.

5. Căci acolo sînt scaunele de domnie pentru judecată,

scaunele de domnie ale casei lui David.

6. Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului!

Cei ce te iubesc, să se bucure de odihnă.

7. Pacea să fie între zidurile tale,

şi liniştea în casele tale domneşti!

8. Din pricina fraţilor şi prietenilor mei,

doresc pacea în sînul tău.

9. Din pricina Casei Domnului, Dumnezeului nostru.

fac urări pentru fericirea ta.