Psalmii

Cartea a doua

Psalmul 70

Către mai marele cîntăreţilor. Un psalm al lui David. Ca aducere aminte.

1. Grăbeşte, Dumnezeule, de mă izbăveşte!

Grăbeşte de-mi ajută, Doamne!

2. Să rămînă de ruşine şi înfruntaţi,

cei ce vor să-mi ia viaţa!

Să dea înapoi şi să roşească,

cei ce-mi doresc pieirea!

3. Să se întoarcă înapoi de ruşine, cei ce zic: „Aha, Aha!“

4. Toţi cei ce Te caută, să se veselească şi să se bucure în Tine!

Cei ce iubesc mîntuirea Ta,

să zică neîncetat: „Prea mărit să fie Dumnezeu!“

5. Eu sînt sărac şi lipsit: grăbeşte să-mi ajuţi, Dumnezeule.

Tu eşti ajutorul şi Izbăvitorul meu:

Doamne, nu zăbovi!